Vil du lære mer om sikkerhetstest, estimering eller utforskende testing? →

SOCO Academy

SOCO har gleden av å introdusere SOCO Academy hvor vi tilbyr både kurs og sertifiseringer.


9. Oktober 2018
Frans Dijkman
Kursholder: Frans Dijkman

Sikkerhetstest for funksjonelle testere

I dette halvdagskurset vil du få en introduksjon av sikkerhetstest og hvordan du som funksjonell tester kan bruke dette i din hverdag. I løpet av kurset vil alle deltagerne få hjelp til å bygge en testlab for å gjennomføre enkle sikkerhetstester på sin egen PC.

18. Oktober 2018
Frans Dijkman
Kursholder: Frans Dijkman

Estimering - tips & triks

I dette halvdagskurset vil du bli kjent med basisteknikker og prinsipper for estimering. Du vil få lære de beste tipsene, triksene og tommelfingerreglene for at å kunne gjøre enda bedre estimeringer.

23. Oktober 2018
Frans Dijkman
Kursholder: Frans Dijkman

Utforskende og scenariobasert testing - teori & praksis

I dette heldagskurset vil du få en grundig introduksjon i eksplorativ test med bruk av heuristikker for å utvikle en god og praktisk teststrategi. Kurset er praktisk orientert med reelle oppgaver og øvelser i et testmiljø.

Kurskatalog - SOCO Academy

ASTQB Mobile tester (sertifisering) Lloyd Roden
ISTQB Agile tester (sertifisering) Lloyd Roden
Estimering - tips & triks Frans Dijkman
How testing can be effective with limited resources Lloyd Roden
Practical risk based testing - making it work for you Lloyd Roden
Sikkerhetstest for funksjonelle testere Frans Dijkman
Test Manager's essential toolkit Lloyd Roden
Utforskende og scenariobasert testing - teori & praksis Frans Dijkman