Samfunnsansvar

SOCO er et selskap som engasjerer seg i samfunnet - vi gir 1% av omsetningen til samfunnsbidrag.


Deaf Aid har et sterkt engasjement i Afrika. Organisasjonens mål er å gjøre hverdagen til døve barn og unge bedre, både på kort og lang sikt. Det innebærer at de arbeider på forskjellige felt og nivå, helt fra de minste døve barna og politisk på departementsnivå. I dag er Deaf Aid godt etablert i Kenya med over 50 ansatte og med mange aktiviteter for å bedre vilkårene for døve.

Siden 2012, har SOCO samarbeidet med Deaf Aid og sammen etablert SOCO Academy i Nairobi, Kenya. Målet med SOCO Academy er å gi utdannelse innenfor software testing til unge døve i Kenya og Tanzania. Første gruppen med 10 studenter har gjennomført undervisning i software testing. I tillegg til undervisning og sertifisering i ISTQB Foundation har gruppen også etablert tegnspråk for testfaglig terminologi. Vi har etablert praksisplasser hos bl.a. Safaricom som gir verdifull erfaring og styrker mulighetene for et fremtidig arbeidsliv for de unge. I 2015 utgjorde samfunnsbidraget fra SOCO kr 495.000, som i sin helhet gikk til Deaf Aid. Les mer om Deaf Aid her...Unicus er et norsk konsulentselskap som fokuserer på autismens positive særtrekk. Selskapet er en nisjeaktør som leverer tjenester innen test & kvalitetssikring. Det som skiller Unicus fra andre konsulentselskaper er at våre ansatte har Asperger syndrom. Asperger syndrom er en diagnose innen autismespekteret som ofte påvirker kommunikasjon og evnen til sosialt samspill. Unicus fokuserer på muligheter fremfor begrensninger og ser det enkelte individ.

Unicus og SOCO har etablert et sterkt samarbeid. Konsulenter fra begge selskaper har jobbet sammen i flere spennende prosjekter og levert over kundenes forventninger. Unicus og SOCO har vunnet flere viktige rammeavtaler sammen. SOCO ser etter muligheter hvor våre kunder fordelaktig kan benytte seg av Unicus sin spisskompetanse og unike egenskaper. De er fenomenalt dyktige og sammen skal vi gi flere gode kundeopplevelser. Les mer om Unicus her...