Vil du lære mer om sikkerhetstest, estimering eller utforskende testing? →

Soco Academy

Utforskende og scenariobasert testing - teori & praksis

23. Oktober 2018
kl. 09:00 - 16:00
KS Agenda, Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo


I dette heldagskurset vil du få en grundig introduksjon i eksplorativ test med bruk av heuristikker for å utvikle en god og praktisk teststrategi. Kurset er praktisk orientert med reelle oppgaver og øvelser i et testmiljø.


Frans Dijkman
Foredragsholder

Frans Dijkman

SOCO

Eksplorativ test er kanskje den eneste testteknikken som kan, og skal, brukes i DevOps-prosjekter. Bruk av eksplorativ test har i flere tilfeller avdekket mer feil enn ved bruk av de mer analytiske og matematiske designteknikker. Eksplorativ test kombinert med scenariobasert test, gir et svært godt grunnlag for evaluering av løsningskvalitet, samt avdekking av feil.

I dette kurset vil Frans gi en grundig innføring i eksplorativ test og scenariobasert test, basert på ideer og konsepter fra bøkene til James Bach/Michael Bolton og James Whittaker. I tillegg vil heldagskurset ha en rent praktisk, «hands-on», oppgave. Alle kursdeltakere skal etablerer et testmiljø med bruk av XAmpp på sin egen PC, samt installere en testapplikasjon. Sammen vil alle kursdeltakerne vurdere applikasjonen, teste applikasjonen, utforsk applikasjonen, gi feedback, samt en generer nye testideer. 

I dette kurset vil du lære:

Kurset passer testere som ønsker mer kunnskaper om eksplorativ test
Kurset holdes på norsk. 

Husk å ta med PC med lader. 

Om kursholder

Frans Dijkman har lang erfaring innen test, og vi er stolte av at han har vært med i SOCO siden 2013. I tillegg til å være en svært dyktig testkonsulent, er Frans en ettertraktet kurs- og foredragsholder. Han har holdt foredrag både på Agile Testing Days Berlin, Seetest i Romania og Testkonferansen Trondheim. 

Frans er sterkt engasjert i testfaget i Norge, og er leder for Norwegian testing board - ISTQB i Norge. Da er det kanskje ikke overraskende at han har en rekke sertifiseringer med blant annet ISTQB Full Advanced Level (advanced testmanager, advanced test analyst og advanced technical test analyst), REQB Foundation, Certified Scrum Master, ISTQB Agile Tester Extension med mer. 

Priser

Pris 8.500,-
Early bird pris før 18. August 7.500,-

Faktura sendes per epost etter påmelding med betalingsfrist på 14 dager.

Fyll ut dersom denne er en annen enn angitt over