Aktuelt

Lesetid: 4 minutter

Faglig påfyll på SOCO Fagkveld

Denne uken møttes SOCO-gjengen til god mat, hyggelig selskap, lyntaler og foredrag.

Onsdag møttes vi alle på Rebel for faglig input. Hverdagen til en SOCO-konsulent er gjerne stappfull av ulike verktøy, samt sosiale og testfaglige erfaringer. Dermed er det nyttig at det vi lærer ute i felten deles med alle. På programmet sto hvordan vi enkelt kan automatisere for å bli mer effektive, hvordan et team kan arbeide og hvordan NRK arbeider med kvalitet. Vi fikk også høre en tidligere utviklers bekjennelser.

Enkel automatisering gir mye igjen

Santiago Estela viste i sitt foredrag hvordan han har automatisert innhenting av data fra svært mange Jira-saker, tjenester (services) og avhengigheter (dependencies). Møtt med utfordringen å få oversikt over alle nye og planlagte endringer som skal med i en release, startet Santiago å tenke over hvordan dette kunne gjøres automatisert. Sakte, men sikkert bygget han opp samlinger av skript skrevet i PowerShell. Disse kunne innhente og sammenlikne informasjon fra Git, Jira og Octopus Deploy. Dermed fikk han raskt overblikk over hvilke endringer som var gjort, og hvilke som burde ha vært med i releasen. Dette viste seg spesielt nyttig når releasehyppigheten var høy.

PowerShell-skriptene ble også utvidet til å starte samlinger av automatiserte tester i andre verktøy, som ytelsestester i JMeter, GUI-tester i Cypress og regresjonstester av REST- og SOAP-tjenester via Postman og SoapUI.

Det var mange i salen som lot seg imponere over hvor god oversikt og nyttig informasjon noen skriptsamlinger kan gi!

Lage historie sammen

Geir Maurud er en ivrig spiller av Dungeons & Dragons, et fantasy-rollespill. Spillerne former sine rollefigurer selv, etter en oppskrift laget av spillederen (Dungeon Master). Geir pekte på sine erfaringer som Dungeon Master, som skal være en allmektig historieforteller som passer på at regler følges. Som team lead i sitt prosjekt kunne han se likhetstrekk i forventningen om å ha full oversikt, ha og ta ansvar – og ikke minst å formidle sitt målbilde for teamet. En viktig lærdom er at det er teamet som er den egentlige historiefortelleren. Det er teamet som gjør sine erfaringer og lærer av dem sammen – og som gjør reisen i lag.

Teamet bygger kvalitet

Ola Kleiven beskrev hvordan det testes i deler av NRK. For hva gjør en organisasjon når det kanskje ikke er faste testere i alle team? Kort fortalt så forsøker teamet da å innhente kompetanse ved å hospitere andre teams testere og arrangere mobbprogrammering. Spesielt når testverktøyene likner på hvordan utviklere er vante med å jobbe, er dette en suksessoppskrift. Ola pekte på fire nøkkelbegreper for å forstå hvordan teamene arbeider med kvalitet på NRK. Teamet trenger tid til å skape god kvalitet. Arkitekturen gir klare siloer og legger til rette for god testbarhet. Der er kontrakter innad og mellom alle viktige lag, som alle skal ha tester. Kulturen som bygges og vedlikeholdes har fokus på at det lages tester. For det er ikke dumt at noe feiler, så lenge der er tester som finner ut at det er feil.

Veien til test

Magnus Tenmann startet som utvikler, og er i dag testutvikler. Han delte sine bekjennelser med oss andre testere om veien han har gått. Det er ikke alle utviklere som synes testing er gøy, og Magnus kunne fortelle at også han tidligere kunne tenke at det ikke var så nøye med testing. Gjerne var det egne testere i prosjektet som kunne ta den oppgaven. Som back-end utvikler ble det å teste egen kode enda viktigere med tanke på at det kanskje ikke var mange andre som kunne ta den oppgaven. Gradvis fikk han flere testperspektiver gjennom testkurs og ved å jobbe med Gatling, Java og ytelsestesting. Test gir verdi ved å ta ting tidlig, være grundig og ikke minst fokusere på integrasjoner og verdikjeder.

Hvilke aktiviteter kan vi ha for fagkveldene?

Vi avsluttet kvelden i grupper hvor alle i SOCO ga innspill på faglige og sosiale aktiviteter for neste år. Hvilke ønsker vi mer av, og hvilke kan vi ha mindre av? Hvordan er det med hyppigheten og lengden på aktivitetene? Det er verdifulle innspill som setter føringer for neste års planer. SOCO-kulturen bygges av SOCO-gjengen selv. Vi digger involvering, og erfaringen gjennom 10 år viser at da blir resultat bedre!