Aktuelt

Lesetid: 2 minutter

SOCO Konsulentpriser 2022 

Det er en etablert tradisjon i SOCO at vi på hvert julebord deler ut priser til konsulenter som gjort en ekstra innsats og som er gode på å ta initiativ. «Årets konsulent» gikk i år til Geir Josten Lien og «Initiativtakerprisen» gikk til Caroline Vegge. Vi gratulerer begge mottakerne og takker samtidig for fantastiske bidrag gjennom 2022!

Årets Konsulent 2022 – Geir Josten Lien 

Årets Konsulent går til den som har utmerket seg spesielt opp mot verdiene til SOCO; Driv, Frihet og Kløkt. Det er også viktig å utmerke seg både ute hos kunden og gjennom å bidra til både sosiale og faglige aktiviteter i SOCO.  

Geir kjennetegnes gjennom å være en veldig jovial, engasjert og kunnskapsrik konsulent som er god til å lytte, hjelpe andre og ikke minst gjøre en utrolig god innsats hos kunden. I tillegg er Geir aktiv som gjesteforeleser på UiO, han holder flere kurs, er aktiv i faglige diskusjoner og er en viktig bidragsyter i SOCO sin faggruppe.

Geir en god problemløser, omgjengelig og positiv!

Tilbakemelding fra kunde

Årets Initiativtaker 2022 – Caroline Vegge 

Kriteriene for Initiativtakerprisen er at man har gjort noe ekstraordinært for SOCO, står for SOCO sine verdier, samt tar ansvar for å synliggjøre og dele sin kompetanse.  

Caroline har utmerket seg med sitt initiativ, kreativitet og lederegenskaper samt at hun får strålende tilbakemeldinger fra kunden og andre kollegaer. Hun ser viktigheten av egen kompetanseheving i tillegg til at hun er en god diskusjonspartner for både kollegaer og kunden. Hun er uredd i sine meninger, men alltid med god innsikt og med kløkt. Hun har vært en viktig bidragsyter inn i ledergruppen, med ansvar for traineer og sommerstudenter samt aktiv bidragsyter for å profilere og jobbe med SOCO sine nettsider. 

Caroline er veldig dedikert, tar ansvar og kommuniserer godt!

Tilbakemelding fra kunde


Tusen takk til Geir Josten Lien og Caroline Vegge for fantastisk engasjement og bidrag i 2022!