Kurs

Introduksjon til API-testing med Postman

For deg som vil lære om API-testing


I dette kurset vil du få en introduksjon til hvordan du kan ta i bruk Postman for å komme i gang med API-testing.


Kjetil Gjelsten
Kursholder

Kjetil Gjelsten

SOCO
Lars Hjørnevik
Kursholder

Lars Hjørnevik

SOCO

Mikrotjenestearkitektur er i vinden og testing på API-nivå er noe alle testere bør ha en grunnleggende forståelse av. Postman er en API-klient som benyttes av både utviklere og testere verden over. Man kan bl.a gjøre kall mot REST, SOAP og GraphQL, designe API'er, sette opp mocker, samt automatisere tester ved hjelp av Javascript.

I dette introduksjonskurset vil vi se nærmere på hvordan du kan bruke Postman.  

I kurset vil du: 

Dette er et nybegynnerkurs og det kreves ingen spesielle forkunnskaper bortsett fra allmenn PC-kompetanse. Det vil bli satt av litt tid etter avsluttet kursdag til alenetid med instruktør for å diskutere egne saker som også kan følges opp i ettertid. 


Om kursholdere

Kurset Introduksjon til API-Testing med Postman, kan gjennomføres både av Lars Hjørnevik og Kjetil Gjelsten. 

Kjetil Gjelsten

Kjetil har over 15 års testledererfaring fra både kunde- og leverandørsiden i innføringen av nye moderne IT-løsninger i bransjer innenfor telekom, bank, transport, forsikring, reiseliv og offentlig forvaltning. Han har gjennom prosjekter hos ulike kunder opparbeidet seg svært god testledererfaring og teknisk kompetanse fra ulike .NET og Java-miljøer, drevet fram av Agile (Smidige) utviklingsmetodikker som Scrum og Kanban. Han har gjennom årene tatt flere sertifiseringer som blant annet ISTQB Advanced Test Manager, ISTQB Advanced Test Automation Engineer, ISTQB Agile Tester Extension, ASTQB Mobile Tester Foundation og PRINCE2 sertifisering.

Kjetil er en aktiv pådriver for bruk av riktige testverktøy for å effektivisere testgjennomføring på best mulig måte, og har bistått flere organisasjoner med rådgivning innen valg av testverktøy, gjennomføring av ytelsestester, sikkerhetstester og testautomatisering. Han deler gjerne av sine erfaringer og har holdt en rekke kurs og foredrag. 

Kjetil på LinkedIn

Lars Hjørnevik

Lars har over 15 års erfaring innen test og testledelse, hovedsakelig fra bank, finans og forsikring. Han har jobbet med alt fra teknisk test og testautomatisering, til testledelse i både fossefallsprosjekter og storskala smidige prosjekter. Han har en rekke sertifiseringer som blant annet ISTQB Advanced Level Test Automation engineer, samt modulene Agile Tester og ASTQB Mobile Tester. I tillegg er han sertifisert Professional Scrum Master, og SAFe Agilist / Leading SAFe. 

Lars har mye erfaring med automatisering av API-tester i Postman, GUI-tester med TestComplete, samt ytelsestest av API'er med JUnit. Han er også opptatt av integrasjon mellom verktøy, for eksempel samspill mellom automatiseringsverktøy og arbeidsflyt-verktøy (Jira, Confluence, Jenkins), slik at man drar nytte av f.eks. automatisk oppdatering av statuser og dashboards.

Lars deler av sine erfaringer med glede, og er en entusiast når det gjelder gode verktøy (som Postman) som gjør jobben som tester enklere og morsommere. 

Lars på LinkedIn


Nysgjerrig på dette kurset?

Send en uforpliktende e-post til Tuva Narbuvold