09.03.2017

CIO Forum Test - Hyppige leveranser

CIO Forum er et halvdags seminarkonsept fra Computerworld. På agendaen denne gangen var temaet software testing og SOCO, sammen med Skatteetaten, gav innblikk i deres testhverdag.

Kravene til leveransehyppighet blir stadig tøffere. Hvordan klarer man som organisasjon å kaste seg rundt, og gå fra kvartalsvis leveranse til hyppige leveranser? Det er en omlegging som utfordrer organisasjon, mennesker, prosesser og teknologi. Fra prosjekter i Skatteetaten har man de siste årene hentet mange erfaringer knyttet til det å levere hyppig.

Kjell Sverre Birkeland, prosjektleder utvikling i Skatteetaten og Geir Josten Lien, testutvikler i SOCO, delte av sine erfaringer og fikk strålende tilbakemeldinger fra 100 personer i salen!