15.04.2021

Godt for testen, godt for miljøet

Skulle du ønske at du har mer kontroll over testmiljøene dine? Her er noen tips for deg som ser etter verktøy for administrering av konfigurasjoner og oppsett.

Styring av testmiljøer blir fort en stor oppgave når du har flere versjoner av koden som gjerne skal testes på flere nivåer samtidig. Hurtige utviklingsløp krever raskt deploy og konfigurasjon av miljøer. Virtualiserte testmiljøer øker i omfang. Teamet trenger god oversikt og monitorering av de viktigste egenskapene ved miljøet vi tester i. Vi har snakket med vår egen Geir Lien om utfordringene med administrasjon av testmiljøer.

Geir, administrasjon av testmiljø høres ut som en kompleks oppgave?

Det behøver ikke bli en uoverkommelig utfordring. Mange betaler allerede for verktøy som lett kan settes sammen til å gi god oversikt. Det er stadig flere som bruker Splunk, Grafana eller som kan utnytte fordelene med løsninger som Openshift. Hvis man allerede betaler for slike verktøy, så er ikke terskelen nødvendigvis så høy for å lage et oppsett som øker kontrollen. Hvis teamet allerede bruker disse verktøyene i test og produksjon, så blir også interessen for å holde dette ved like større. Et verktøy som Git kan også være med på å gi deg bedre versjonskontroll. 

Vær bevisst på behovene testingene din vil ha fremover

Hva bør de som vurderer å anskaffe seg slike verktøy tenke på?

Så det å gå til innkjøp av et par verktøy er ikke nok?

Nei, det er viktig å være bevisst over behovene testingen din vil ha fremover, og potensialet i verktøyene som allerede er i bruk. Trenger du å gå til anskaffelse av nye styringsverktøy, så bruk behovsanalysen som grunnlag for en POC med aktuelle kandidater. 

Takk for gode råd, Geir!