26.04.2018

Over 150 engasjerte deltakere på SOCO Frokostseminar!

Det var fullt i Bristols Festsal under foredraget til Øystein Hansen og Carl Johnson; «Lever oftere - test smartere!» - om SpareBank 1 reise de siste tre årene.

I en bransje med stort press fra kunder, konkurrenter og myndigheter, har SpareBank 1 gjennomført betydelige forandringer de siste tre årene på hvordan mobil- og nettbanken videreutvikles.  Dette har vært en stor suksess og har økt kvaliteten på produktene, skapt bedre samarbeid mellom de ulike fagområdene og ikke minst flere fornøyde kunder.

En viktig del i dette arbeidet har vært å øke leveransetakten, noe som har satt krav til nye arbeidsprosesser og organisasjonsstruktur. SpareBank 1 har gått fra en leveransetakt på to måneder og fossefall, til kryssfunksjonelle team og ukentlige releaser. Øystein Hansen fra SpareBank 1 og Carl Johnson fra SOCO har vært sterke drivkrefter for å gi test en sentral plass i dagens struktur. 

Øystein er teamleder for test i avdeling for digitalbankutvikling i SpareBank 1 og har de siste 5 årene jobbet med teknisk- og funksjonell testing av mobilbanken. Øystein er ISTQB sertifisert både på Foundation Level og ISTQB Agile Tester, samt har ASTQB Certified Mobile Tester. 

Carl er testkonsulent i SOCO med blant annet 3 års erfaring i SpareBank 1 og har erfaring som funksjonell tester og testleder. Han har en rekke ISTQB sertifiseringer og har god erfaring med mobile enheter. Carl har holdt flere foredrag, blant annet ved EuroStar 2015 i Maastricht og ved Better Software 2016 i Las Vegas. 

Tusen takk til Øystein Hansen og Carl Johnson for at dere delte av deres kunnskaper og erfaringer! 


Presentasjon: Lever oftere - test smartere! v/ Øystein Hansen og Carl Johnson (pdf)