30.11.2016

SOCO Frokostseminar "Test & kvalitet - to gode naboer"

SOCO's siste frokostseminar i 2016 med 100 entusiastiske deltakere!

Børge Brynlund, SOCO, presenterte "Test & kvalitet - to gode naboer". Etter 15 år med erfaring fra komplekse systemer og krevende organisasjoner delte Børge sine opplevelser om hvordan testledelse og kvalitetsledelse relaterer seg til hverandre. Det var stor interesse for tema, med 80 fornøyde deltakere i Oslo og 20 engasjerte deltakere i Trondheim. 


Stor takk til vår kollega, Børge Brynlund, som delte av sine erfaringer!