Gründere

Kenneth Stensrud Olsen

Kenneth har en teknisk bakgrunn og over 10 års erfaring innenfor testfaget som både test engineer og testleder hos flere av de største selskapene i Norge. Der har han også hatt sentrale roller i internasjonale prosjekter. Han blir ansett som svært motiverende å jobbe med, spesielt fremheves evnen til få alle ressurser til å samarbeide mot et felles mål. Han har også bred erfaring fra salg og tilbudsarbeid. Erfaringen har gitt Kenneth et betydelig nettverk hos både kunder, samarbeidspartnere og konsulenter.

Keyhan Farahaninia

Keyhan har over 10 års erfaring innenfor IT i hovedsak som testleder, testutvikler og teknisk tester. Han er en meget utadvendt person med bred erfaring fra både større og mindre prosjekter i både privat og offentlige sektor. Han har solid erfaring til et bredt spekter av testverktøy og er dyktig til å bruke verktøyene for å løse de vanskeligste oppgaver. Han har et stort kontaktnett med utviklere og testere i Norden og Europa.

Marius Mæle

Marius har over 15 års erfaring fra ledende stillinger hos blant annet SOCO, Capgemini, Sogeti, Gyldendal og Hotel Continental. Som leder har hovedfokuset vært å skape vekst og lønnsomhet gjennom å bygge sterke fagmiljøer med engasjerte mennesker. Han brenner for gode kunderelasjoner hos nye og etablerte kunder, etablere en solid og effektiv salgsprosess, samt sørge for spennende og utfordrende oppdrag til dyktige konsulenter. Marius har et stort nettverk av kunder og samarbeidspartnere innen fagområdet test.