Kjerneverdier

Driv – konsulenter i SOCO kjennetegnes ved et sterkt driv og en genuin nysgjerrighet. Disse egenskapene har konsulentene med seg hver dag i møte med kunder og samarbeidspartnere.

Frihet – fleksibilitet og uavhengighet er sentralt i SOCO. Vår uavhengighet, i et selskap som er heleid av medarbeidene, gir frihet til å gi ærlige råd og anbefalinger.

Kløkt – konsulenter i SOCO kjennetegnes ved solid fagkompetanse og sterke mellom-
menneskelige egenskaper. Det skaper trygghet, gjensidig respekt og
en god plattform for et vellykket samarbeid.