Aktuelt

Lesetid: 3 minutter

AI tar testfaget til et nytt nivå!

ChatGPT, en ny tjeneste innen kunstig intelligens, får mye oppmerksomhet i disse dager. Er den et tegn på at testere snart er overflødige?

Selskapet OpenAI har lansert en søketjeneste basert på kunstig intelligens, oppnevnt etter modellen de har benyttet, nemlig ChatGPT. Denne skaper mye diskusjon nå for tiden, både innen IT-verden og ellers. ChatGPT vil i mange tilfeller raskt forstå utfordringen du oppgir, og foreslår alt fra fornuftige råd til ferdig kode. Den er bygget for å kunne ha en fornuftig samtale med brukeren, og den kan innrømme feil og nekte å svare på upassende spørsmål. Selskapet understreker at mangler, feil, fordommer og hatefullt innhold kan slippe gjennom.

Hvordan virker det?

nettsidene til tjenesten kan du opprette en profil og kan sette i gang med å formulere spørsmålene dine. Her kan du skrive inn oppdraget eller ønsket ditt i klartekst, og så få et svar. Ønsker du detaljer og oppfølgning, så husker ChatGPT konteksten og bygger videre på det forrige svaret du mottok, når den nå svarer på oppfølgingsspørsmålet.
Kan dette virkelig ha noe å si for oss testere?

Kodesnutt

Er du i tvil om hvordan du skal skrive en spesiell kodesnutt i et gitt språk eller verktøy, så er det bare å be om det. Vi spurte ChatGPT om den kunne skrive noen automatiserte tester for en innloggingsfunksjonalitet i verktøyet Playwright.

OpenGPT svarer med en oppskrift på hvordan den vil gå frem, her et lite utdrag:

Men ikke nok med det, den gir oss rett og slett en eksempelkode:

En slik kodesnutt er nok tilgjengelig på flere nettsider og tutorials allerede. Mulighetene med ChatGPT vil her være at du kan videre nå be om spesialtilpasninger etter dine behov. Det er som om du har en kollega ved siden av deg som gir deg tips.

Testteknikk på 1-2-3

Hvis du ønsker å spare litt tid på modellering av testteknikker, kan du skrive inn oppgaven og så få presentert løsningen. Her et eksempel på klassifikasjonstre med noen parametre:

Som i kodeeksemplet kommer en oppskrift. Et utdrag:

Deretter presenteres et ferdig utfylt eksempel:

Ganske treffsikkert svar, hvor vi kan følge opp med å for eksempel spesifisere hvike verdier vi ønsker i testtilfellene.

Testerne må kvalitetsikre

Dette verktøyet har noen imponerende muligheter, og kan utvilsomt allerede nå gjøre en del oppgaver raskere og lettere.
Men det betyr ikke at vi testere kan erstattes av kunstig intelligens.

Noen innvendinger mot tjenesten er at vi må i de aller fleste tilfeller kritisk gjennomgå svaret vi får, og som regel må vi kanskje gjøre enda flere tilpasninger gitt den spesielle konteksten vi er i.

Det vil nok ta litt tid før vi testere har nok tillit til, eller kunnskaper om, bruk av kunstig intelligens til å blindt stole på resultatene. For å kunne vurdere svarene vi får, må vi gjerne ha kunnskaper om emnet allerede.

Noen må jo også stille ChatGPT de gode spørsmålene, med tilstrekkelige detaljer og veiledning om forutsetninger og tolkninger til at oppfølgingen blir god nok. Skal vi si om dette er fremtiden, så må vi nok teste det ut litt til.

Vi kan dermed trygt ta juleferie med god samvittighet!