Om oss

Fra gründeridé til å være Norges testpartner!

Engasjerte og kunnskapsrike folk, sterkt fagmiljø og fokus på menneskene er oppskriften.


SOCO er et nisje IT-konsulentselskap som ble etablert av Marius, Kenneth og Keyhan i 2012, og er i dag heleid av alle de fine folka som jobber her! Vi brenner for software testing og å gjøre en forskjell.

Vi jobber blant annet med testrådgivning, testledelse, funksjonell testing, brukervennlighetstest teknisk testing – eksempelvis testautomatisering, ytelsetest, datavarehustest og sikkerhetstest. Generelt opplever vi at prosjekter og kunder krever god forståelse for flere fagområder innen software testing.

For oss er det viktig med et sterkt fagmiljø. Vi bygger kompetanse gjennom blant annet faglige kurs, seminarer, konferanser og sertifiseringer. SOCO har som mål at alle våre konsulenter, til en hver tid, innehar relevante sertifiseringer.

Kjerneverdier

Driv – Folka i SOCO kjennetegnes ved et sterkt driv og en genuin nysgjerrighet. Disse egenskapene har vi med oss hver dag i møte med kunder og samarbeidspartnere.

Frihet – Fleksibilitet og uavhengighet er sentralt i SOCO. Vår uavhengighet, i et selskap som er heleid av medarbeidene, gir frihet til å gi ærlige råd og anbefalinger.

Kløkt – Vi har fokus på høy faglig kompetanse og sterke mellommenneskelige egenskaper. Det skaper trygghet, gjensidig respekt og en god plattform for et vellykket samarbeid.

Vi ønsker å bidra til en bedre verden!

SOCO har fra starten i 2012 ønsket å bidra til å gjøre verden et litt bedre sted. Derfor går årlig 1 million norske kroner til forskjellige typer samfunnsengasjement. SOCO-gjengen har vært med på å forme hvordan vi fordeler beløpet, og vi engasjerer oss nå på tre ulike måter.

Les mer om vårt samfunnsengasjement