Personvernerklæring

SOCO anvender de opplysninger du deler med oss for oppfølging av deg som kunde, potensiell kunde, leverandør eller annen relasjon som følger av vår virksomhet. Vi behandler alle opplysninger med respekt og i henhold til gjeldende lovgivning for behandling av personopplysninger. 

Behandlingen baseres på:

  • Ditt aktive samtykke der dette er påkrevd
  • Avtale eller dialog forut for avtale
  • Berettiget interesse for å følge opp din henvendelse, forespørsel eller forutgående dialog
  • Enkelte behandlinger er også pålagt ved lov

Vi sletter alle personopplysninger når det ikke lenger er formål for behandlingen. 

Dine rettigheter

  • Du har rett til innsyn i de behandlinger som gjelder deg.
  • Du har rett til å anmode om retting, begrensning eller sletting av dine personopplysninger.
  • Du har rett til å protestere mot behandlingen.

Se artikkel 15 – 18 i personvernforordningen for nærmere beskrivelse av din rett til innsyn, retting, begrensning og sletting.

  • Du har rett til å motta eller få overført personopplysninger om deg selv dersom behandlingen er basert på ditt samtykke eller avtale.

Se artikkel 20 i personvernforordningen for nærmere beskrivelse av din rett til dataportabilitet.

  • Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål om vår behandling av opplysningene du deler med oss.

SOCO Norge AS

v/Marius Mæle
+47 906 07 036
post@soco.no
C. J. Hambros Plass 5, 0164 Oslo, Norway

Nettsider

SOCO sine nettsider skal gi god informasjon om våre produkter og tjenester. På nettsidene våre kan du stille oss spørsmål, melde deg på nyhetsbrev og arrangementer, lese våre blogginnlegg m.m.

De opplysninger som samles inn deles ikke utover det som er angitt i denne erklæringen. Opplysninger lagres på ProISP sine servere i Norge der ikke annet er spesifisert. Utveksling av informasjon er sikret ved autentifisering og kryptering ved hjelp av TLS/SSL.

Informasjonskapsler (cookies)

En informasjonskapsel, ofte kalt cookie, er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på din datamaskin når du åpner en nettside.

SOCO benytter per i dag ingen informasjonskapsler på sine nettsider.  Dersom dette endrer seg vil informasjon om hvilke cookies som benyttes legges til i denne erklæringen.

Du kan lese mer om informasjonskapsler og administrasjon av disse hos Nettvett.no.

Følgende informasjonskapsler lagres ved bruk av soco.no

Kontaktskjema

Når du registrer din kontaktinformasjon lagres dette på ProISP sine servere i Norge. Din kontaktinformasjon blir kun brukt for å følge opp din forespørsel. Din henvendelse registreres i vårt system for kundebehandling og slettes når det ikke lenger er formål for behandlingen.

Søkefelt

Dine søk på SOCO sine nettsider registreres på ProISP sine webservere i Norge. Søkene knyttes ikke til deg med mindre du oppgir personlig informasjon i selve søket.

Dokumentasjon og kommunikasjon

SOCO benytter Microsoft Office 365. Verktøyet benyttes for kommunikasjon og dokumentasjon i forbindelse med vår forretningsdrift. Dataene lagres på Microsoft Azure innenfor EU/EØS.

Epost

For SOCO er epost et viktig verktøy for å kommunisere med våre kunder, våre samarbeidspartnere, offentlige myndigheter og andre kontakter knyttet til vår forretningsdrift. Dataene lagres på Microsoft Azure innenfor EU/EØS. Opplysninger du har delt med oss deles ikke annet enn der det naturlig inngår som en del av oppdraget, din forespørsel eller andre forhold som forutsetter deling av opplysninger f.eks. i forbindelse med innhenting av tilbud fra 3.part. 

SOCO sender ikke særskilte (sensitive) kategorier opplysninger eller fødselsnummer per epost.

Nyhetsbrev og markedsføring

SOCO sender ut nyhetsbrev og annen informasjon for markedsføring av våre produkter og tjenester. Denne behandlingen baserer seg på din bestilling eller ditt samtykke.

SOCO benytter Mailchimp for utsendelse av nyhetsbrev og annen epost basert markedsføring. Dine opplysninger slettes dersom du trekker tilbake ditt samtykke eller sier opp ditt abonnement.

Økonomi og regnskap

SOCO behandler personopplysninger i forbindelse med føring av regnskap, fakturering og andre økonomiske forhold. 

Opplysningene lagres i henhold til de krav som stilles i gjeldende lovverk. Opplysningene lagres på SOCO sine servere i Norge og utveksles ikke med øvrige utover det som er krav i lov.