Samfunnsansvar

Vi ønsker å bidra til en bedre verden!

SOCO har fra starten i 2012 ønsket å bidra til å gjøre verden et litt bedre sted. Derfor går årlig 1 million norske kroner til forskjellige typer samfunnsengasjement. SOCO-gjengen har vært med på å forme hvordan vi fordeler beløpet, og vi engasjerer oss nå på tre ulike måter.

SOCO Global Hjertesak

SOCO er hovedsponsoren til Deaf Aid Isinya, en norsk bistandsor­ganisasjon som arbeider for å gi skoletilbud til døve barn og unge i Kenya. Døve barn i Kenya har lav status i samfunnet og er ofte uten skoletilbud eller en mulighet til å kommunisere med omverdenen.

SOCO besøkte internatskolen Isinya School for the Deaf utenfor Nairobi i 2016. Vi er imponert og stolte over det arbeidet de gjør! Gjennom utdanning lager de vei ut av fattigdom – både kollektivt og individuelt!

Besøk nettsiden til Deaf Aid Isinya for å lese mer

SOCO Lokal Hjertesak

Gateteam Oslo ønsker å gjøre en tøff hverdag for Oslos mange rusavhengige og hjemløse litt bedre. De er en frivillig non-profitt organisasjon uten politisk eller religiøs tilhørighet som hver onsdag, uansett vær, deler ut klær, sko, mat og andre livsnødvendigheter til de som trenger det mest i Oslos gater.

SOCO-gjengen har vært med på Gateteams viktige arbeid og vi er imponerte over deres fantastiske god organiserte, rause og godhjertede arbeid de gjør.

Besøk nettsiden til Gateteam Oslo for å lese mer

SOCO Ildjsjel

Vi støtter lokale tiltak og organisasjoner hvor SOCO-gjengen er involvert. I SOCO kan alle søke om penger til det de engasjerer seg i. Det har ført til støtte til alt fra storband, fotballlag og gitarfestivaler, til turklopper, lekeanlegg og bålplass til speiderlag.