Kurs

Golden Gate Bridge

SFDIPOT

Med SFDIPOT-metodikken utviklet av James Bach får du veldig kjapt en god forståelse for nye produkter som skal testes. Metodikken bidrar blant annet til å finne nye risikoområder samt å brukes til et grunnlag for å forbedre samarbeid med andre interessenter i prosjektet på.

Kursholder

 • Patrik Sverneborg
Prosessdiagram for CI-prosess: Et flytskjema som viser trinnene involvert i den kontinuerlige integrasjonsprosessen.

CI/CD for testere

Dette kurset gir deg en dypere forståelse av Continuous Integration og Continuous Deployment - to sentrale konsepter innen moderne programvareutvikling. CI/CD handler om å automatisere og forbedre utviklingsprosessen for å levere programvare raskt og pålitelig. Geir tar dere gjennom teori og praksis, for å bygge en dypere forståelse om temaet.

Kursholder

 • Geir Lien
 • Morten Saue

Playwright E2E-testing

Ta dine testferdigheter til neste nivå med vårt innføringskurs i Playwright, et kraftfullt testverktøy. Dette kurset gir deg nødvendige ferdigheter i å utnytte playwright for effektiv end-to-end-testing. Uansett om du er nybegynner eller ønsker å forbedre dine ferdigheter, vil kurset gi deg innsikt i verktøyets funksjoner, automatiseringsprinsipper og beste praksis.

Kursholder

 • Henning Myhre Kvaløy
 • Stian Furu
Logo for ISTQB, International Software Testing Qualifications Board.

ISTQB Foundation – på norsk!

Ønsker du å formalisere dine testkunnskaper? Få grunnmuren på plass med det internasjonale anerkjente sertifikatet ISTQB Certified Tester Foundation Level med pensum på norsk.

Kursholder

 • Frans Dijkman
En antikk skrivemaskin

Ny i test?

Er du ny i gamet og har fått tildelt testoppgaver vil dette kurset hjelpe deg godt i gang. Her vil du få et raskt praktisk innblikk i de viktigste prinsippene og teknikkene innenfor programvaretesting.

Kursholder

 • Sindre Sandvik
Logo av Gatling

Ytelsestest med Gatling

Er du interessert i å lære deg mer om hvordan ytelsestest i en smidig hverdag kan utføres, med et moderne og fremtidsrettet verktøy? Få en oversikt over hvordan du kan bruke Gatling til å gjennomføre gode ytelsestester.

Kursholder

 • Morten Saue
SOCOs logo

Gjennomgang av rammeverk for å måle modenhet på test

Rammeverket til SOCO er for å kunne raskt og enkelt, med kjente verktøy og oppbygget erfaring fra ulike lignende prosjekt, få innsikt i hvordan modenheten på test er i organisasjonen. Med enkle virkemidler synligjør man modenheten og får opp tiltak. Dette er et åpent rammeverk, for testrådgivning, som kan benyttes av alle. Rammeverket skal hjelpe kunder og organisasjoner til å kartlegge nåsituasjon, målbildet og prioritere tiltak for å bli mer moden på test. ​​

Kursholder

 • Kenneth Stensrud Olsen
 • Keyhan Farahaninia
To personer sitter ved ett bord, fokusert på arbeider

Testdata – diskutere relevante utfordringer og problemstillinger

I forbindelse med innføringen av blant annet GDPR har det også kommet føringer på hvilke typer data som kan brukes til testformål. Dette har ført til økt bevissthet rundt gjenbruk og kontroll av testdata og ikke minst skille som må finnes mellom produksjon og test. I forbindelse med dette så ønsker flere å rydde opp i bruken av produksjonsdata for test og samtidig forbedre kvaliteten og innføre anonymisering.

Kursholder

 • Kenneth Stensrud Olsen
To personer sitter sammen ved ett bord og jobber på en datamaskin sammen.

Hyppige leveranser for dummies – Hva er egentlig greia?

Hyppige leveranser og DevOps støtter seg på pipelines. I denne workshopen vil du få grunnlaget du trenger for å forstå og bruke teknologien en pipeline kan være basert på.

Kursholder

 • Geir Lien
 • Kjetil Gjelsten
Tre fra Soco sitter og jobber på en bærbar pc.

Testdata – en pest og en plage

I flere av våre prosjekter så oppstår ofte utfordringer og problemer med testdata som kan påvirke både kvalitet og leveranse.

Kursholder

 • Kenneth Stensrud Olsen
Foredrag fra Kleivstua

Containere: Beskytt systemet fra testmiljøet 

Få tips til hvordan du kan styre testmiljøene i ditt prosjekt med containere. Containerteknologi er på rask vei frem, og også vi testere må vite om denne.

Kursholder

 • Ola Kleiven
Et nærbilde av en metallvegg med en serie med jevnt fordelte hull

Eksplorativ Test: Er det noe for deg?

råd? Har du positive eller negative erfaringer som du kunne tenke deg å dele med andre? Frans og Frank vil guide oss gjennom denne diskusjonsgruppen og alle dine spørsmål vil bli besvart.

Kursholder

 • Frank Skjærstad
 • Frans Dijkman
En gruppe fra Soco, som jobber med arbeidsoppgaver

Hvordan teste en prosess som består av flere manuelle oppgaver kombinert med bruk av flere fagsystemer?

Tenk deg at du er på et prosjekt som skal ta imot 1000 nye ansatte. Det tegnes og beskrives 250 arbeidsprosesser som forteller folk hvordan de skal jobbe. Noen medfører endringer i systemer, andre ikke. Hvordan vet du at de systemendringer som er gjort samsvarer med arbeidsprosessene som beskriver hvordan folk skal jobbe? Og hvordan vet du at arbeidsprosessene er beskrevet riktig?

Kursholder

 • Esther Bloemendaal
Et bilde som viser at estimering er en kunstform, og ferdighetene med å gjette

Hvorfor tar det sånn tid? –  Refleksjon over tidsbruk og estimater i prosjekt.

I større IT-prosjekter så opplever vi ofte at det er vanskelig å estimere, f.eks. testaktiviteter. En blir frustrert når ting tar lenger tid enn forventet. Et hyppig spørsmål er «hvorfor det ikke går raskere i test», eller hvorfor så mange saker står «til test».

Kursholder

 • Keyhan Farahaninia
Et bilde av Marius som holder ett foredrag

The 7 habits of highly effective people

En 30 år gammel bok av forfatteren Stephen R. Covey er like relevant i dag. Boken har forandret deler av mitt liv. Det er ikke sikkert jeg kan forandre ditt liv, men jeg håper å gi noen verktøy som kan hjelpe deg som person, i familielivet og på jobb. Kanskje jeg til og med kan forandre deler av ditt liv?

Kursholder

 • Marius Mæle
Et skrivebord med en bærbar datamaskin, kalkulator og økonomiske dokumenter.

Smidig test

I dette kurset vil du få et innblikk hvordan kvalitetssikring kan spille en viktig rolle i smidig utvikling, hvordan testaktiviteter dekkes inn og hvordan rollen som tester kan utføres

Kursholder

 • Sindre Sandvik

Sikkerhetstest for funksjonelle testere

Er du en funksjonell tester som ønsker å vite hvordan du kan bruke sikkerhetstest og din hverdag? I løpet av kurset vil du få en introduksjon til sikkerhetstest, og få hjelp til å bygge en testlab for å gjennomføre enkle sikkerhetstester på sin egen PC.

Kursholder

 • Frans Dijkman
Et nærbilde av en metallvegg med en serie med jevnt fordelte hull

Utforskende og scenariobasert testing – teori og praksis

Vil du lære heuristikker for å utvikle en god og praktisk teststrategi? Dette kurset vil gi deg en praktisk orientert innføring med reelle oppgaver og øvelser i et testmiljø.

Kursholder

 • Frans Dijkman

Estimering – tips og triks!

Vil du bli kjent med basisteknikker og prinsipper for estimering? På dette kurset vil du lære de beste tipsene og triksene for at å kunne gjøre enda bedre estimeringer.

Kursholder

 • Frans Dijkman

Introduksjon til API-testing med Postman

I dette kurset vil du få en introduksjon til hvordan du kan ta i bruk Postman for å komme i gang med API-testing.

Kursholder

 • Kjetil Gjelsten

Testing av mobile applikasjoner

Med økende tilbud av tjenester som leveres for mobile enheter er det blitt vesentlig å teste applikasjonene kontinuerlig. Sania Akhtar vil gi deg en innføring i hvordan det kan gjøres presist og effektivt.

Kursholder

 • Sania Akhtar

Introduksjon til HP ALM

Lær deg hvordan du kan bruke HP ALM i en organisasjon for mer effektiv planlegging, gjennomføring og forvaltning av prosjekter.

Kursholder

 • Elisabeth Jørgensen

Introduksjon til Testradar

I løpet av kurset vil du få en solid introduksjon av trender innenfor test gjennom TestRadar. Vi ser på hvilke arbeidsmetodikker, kompetanse og verktøy som topper trendlisten, samt hvilke SOCO anbefaler at du unngår.

Kursholder

 • Esther Bloemendaal

Kom i gang med JIRA for test

Det ligger mange muligheter i JIRA for oss testere! Bjarte og Keyhan vil gi deg en innføring i hvilke muligheter som finns med JIRA og hvordan du kan bruker verktøyet til å få bedre kontroll over dine testprosesser og gjøre din hverdag enklere.

Kursholder

 • Bjarte Norheim
 • Keyhan Farahaninia

Introduksjon til testing av universell utforming

Få en solid introduksjon til testing av universell utforming! Gjennom kurset vil Cecilie også gi deg praktiske oppgaver som viser hvordan du kan teste uu, både med manuelle og verktøystøttede teknikker.

Kursholder

 • Cecilie Haugstvedt

Introduksjon til automatisert GUI-testing med mabl

Alle testere bør ha en grunnleggende forståelse av GUI-testing og hvordan vi kan automatisere det. Få en solid introduksjon fra Kjetil Gjelsten i hvordan du kan ta i bruk mabl for å komme i gang med automatisert GUI-testing

Kursholder

 • Kjetil Gjelsten

SQL for testere

På leting etter bugs eller testdata, kan du komme langt på vei med litt kjennskap til underliggende database og muligheten til å søke med SQL.

Kursholder

 • Geir Maurud
Et nærbilde av en metallvegg med en serie med jevnt fordelte hull

Effektive testmetoder og teknikker i praksis

Ønsker du å spare tid og penger på programvaretesting og testledelse? Få bred kunnskap om testarbeid i alle faser, fra forberedelser til gjennomføring og etterarbeid, med kursholder Sindre Sandvik.

Kursholder

 • Sindre Sandvik

Ytelsestest med k6

Utviklervennlige ytelsestestverktøy har blitt mer etterspurt den siste tiden. Her vil Ola presentere et slikt verktøy og vil vise deg hvordan du kan sette opp en test som kan kjøres både lokalt og i skyen.

Kursholder

 • Ola Kleiven

Testautomatisering i Jenkins

Få en oversikt over hvordan du kan bruke Jenkins til å gjennomføre automatiserte API-tester! Geir Josten Lien vil vise deg hvordan du kan gjøre det med hjelp av blant annet Postman og Newman.

Kursholder

 • Geir Lien

Versjonskontroll med git

Få en oversikt over hvordan du får kontroll på endringer med Git og Atlassian Bitbucket! Geir Josten Lien gir deg en innføring i versjonskontroll og viser hvordan det også kan gi deg gode innspill til risikovurdering av endringer.

Kursholder

 • Geir Lien

Introduksjon til Kotlin for testere

Ønsker du å utvikle dine programmeringsferdigheter for å forenkle og forbedre din hverdag som tester? Få en introduksjon til objektorientert programmering generelt, samt introduksjon til programmeringsspråket Kotlin.

Kursholder

 • Morten Saue

The Beer Game

The Beer Game ble utviklet ved MIT på 1950-tallet for å illustrere vanskelighetene med å kontrollere ett dynamisk system, som her blir representert i form av en leveransekjede.

Kursholder

 • Thor-Arne Høiland-Hallingrød