Åpenhetsloven

Innledning

Denne redegjørelsen er utarbeidet i samsvar med åpenhetsloven (lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd), og har som formål å gi en oversikt over virksomheten til SOCO Norge AS (heretter SOCO). SOCO opererer primært i Norge og tilbyr kundene sine IT-konsulenttjenester innenfor fagfeltet software testing.

Informasjon om organisasjonen

SOCO er et IT-konsulentfirma med hovedkontor i Oslo, Norge. Selskapet er registrert i Enhetsregisteret og har organisasjonsnummer 999 007 228. Selskapet ble grunnlagt i 2012 og har siden den gang vokst til å bli en betydelig aktør innenfor IT-konsulentbransjen i Norge.

Virksomhet og tjenester

SOCO tilbyr konsulenttjenester innenfor software testing til kunder i både offentlig og privat sektor. Disse tjenestene inkluderer, men er ikke begrenset til:

•      Rådgivning og strategisk planlegging

•      Testledelse

•      Teknisk testing og testautomatisering 

•      Ytelses- og robusthetstesting

Kunder og prosjekter

SOCO betjener et bredt spekter av kunder, inkludert private bedrifter, offentlige organisasjoner og non-profit-organisasjoner i Norge. Selskapet har deltatt i en rekke prosjekter som har bidratt til digitalisering, effektivisering og innovasjon i ulike sektorer. For å ivareta personvernet til kundene og prosjektene, vil detaljerte opplysninger om spesifikke kunder og prosjekter ikke bli offentliggjort i denne redegjørelsen.

Eierskap og ledelse

SOCO er et privateid selskap, og eierskapet er fordelt blant grunnleggerne og medarbeidene i selskapet. Ledelsen av selskapet består av erfarne fagpersoner innen IT-bransjen, som arbeider med å lede og styre selskapets virksomhet.

Årsregnskap og finansiell informasjon

SOCO er pålagt å offentliggjøre årsregnskap og finansiell informasjon i henhold til gjeldende regler og lover i Norge. Disse opplysningene kan normalt finnes i Enhetsregisteret, hos Brønnøysundregistrene, eller på selskapets offisielle nettside.

Offentlig tilgjengelig informasjon

Som et selskap som opererer i Norge og de nordiske landene, er SOCO underlagt åpenhetsloven. Offentlig tilgjengelig informasjon, som ikke er taushetsbelagt eller på annen måte beskyttet, kan bli innhentet gjennom relevant myndighet, for eksempel offentlige registre, nettsider og rapporter.

Denne redegjørelsen har som formål å gi en generell oversikt over SOCO i samsvar med åpenhetsloven. For ytterligere informasjon, innsyn i dokumenter eller spesifikke henvendelser, oppfordres det til å ta kontakt med selskapet direkte eller relevante myndigheter.

Oslo, juni 2023