Aktuelt

Lesetid: 2 minutter

Automatisering i fokus

SOCO sender i disse dager ut en spørreundersøkelse om testautomatisering. Les mer om hvordan vi ønsker å forstå automatiseringens stilling i dag og fremover.

Prosjektgruppen som står bak spørreundersøkelsen heter SOCO TestInnsikt, og består av seks SOCO’ere. Vi tok en prat med prosjektleder Esther Bloemendaal for å vite mer om undersøkelsen.

Alle kan svare
Esther, undersøkelsen er viet testautomatisering. Hva ønsker dere egentlig å vite mer om?

Å det er mye! Hvor skal jeg begynne? Vi ønsker å finne ut mer om plassen testautomatiseringen har i prosjektene i dag. Det er også interessant å vite mer om ambisjonene som er der ute for å automatisere, og selvfølgelig hvem som skriver testene og på hvilket testnivå.

Så dette er ikke en undersøkelse kun for testutviklere?

Så absolutt ikke! Vi er utvilsomt interesserte i å vite mer om hvilke verktøy som utviklere og testutviklere bruker, men husk at automatisering er mer enn bare å lage og vedlikeholde testene. Automatisering treffer store deler av utviklingsløpet, og vi er interesserte i å høre meningene til alle som jobber i prosjekter som har, eller skulle ønske de hadde mer, testautomatisering. Likeså er det relevant å få klarhet i hvorfor noen velger å ikke automatisere. Så om du sitter i en styringsgruppe, er prosjektleder, testleder, løsningsarkitekt eller noe annet, så er vi interesserte i å vite hvordan nettopp du opplever situasjonen i ditt prosjekt.

Høy deltakelse gir bedre funn
Så hvordan skal dere overtale alle interesserte i å svare på undersøkelsen?

Vi håper at mange tar seg tid til å svare. Det er anledning for de som svarer til å delta i en konkurranse om en reMarkable2 digital notatbok, men vi håper at hovedmotivasjonen for å delta er å bidra til gode resultater. Vi vil presentere funnene i første halvdel av 2022, og tror det blir nyttig for svært mange innen IT i Norge!

Takk for praten, Esther. Håper det kommer inn mange svar!

Ønsker du å delta i undersøkelsen, gå til TestInnsikt på SurveyMonkey.