Aktuelt

Lesetid: 3 minutter

Bevisste på å bli bedre

Hva bør vi lære mer av som medmennesker, testkonsulenter og selskap? Dette var viktige tema på årets utgave av SOCO Inspirasjonsdag.

SOCO arrangerer hvert år en inspirasjonsdag hvor vi får påfyll av ideer og perspektiver. Fasilitator for dagen var Tor Haugnes. Han motiverte oss til å bli mer bevisste om hvordan vi jobber og utvikler oss – som mennesker, testkonsulenter, kollegaer og som selskap.

Lære fra møtet med andre

Det er gjerne i møtet med andre at vi utfordres på hvordan vi tenker og handler. Tor introduserte oss for rammeverket «21st Century Skills». Det er mange evner under denne paraplyen, og vi fokuserte mest på tre sider ved læring:

  • Hvordan vi bruker kjernekunnskapen vår i hverdagen?
  • Hvordan løser vi komplekse problemer?
  • Hvor bevisste er vi på oss selv når vi ønsker å utvikle oss?

Tenk for eksempel på hvordan personer løser oppgaver ulikt, alt etter hvilke metoder de lærte og hjelpemidler de brukte på skolen. Og tenk på de gangene du jobber sammen med noen andre som velger å løse oppgaven ut fra helt andre synvinkler og hensyn. Å lære av slike kontekster vil bli en viktig egenskap fremover. Siden vi fokuserte på læring og samarbeid, ble fokuset spisset til «power skills».

Hva er SOCO Power Skills?

Workshopen startet flere tankeprosesser i den enkelte, i grupper og i plenum. Hvordan oppfatter andre oss i SOCO? Hvordan oppfatter jeg meg selv og mine kollegaer? Hva med SOCO som selskap?

En morsom, men ikke enkel oppgave… Det er nemlig mange måter å tenke om seg selv og andre på. Det finnes mange ord som beskriver hvem vi er, hva vi gjør og hvordan. Ikke minst finnes det flere områder vi ønsker å bli bedre på. Ved å koble mot verdier, kan det å finne sine «power skills» være en måte å identifisere og styrke sin identitet på.
Fire sentrale dimensjoner fra workshopen ble knagger for dette arbeidet:

  • Kritisk tenkning
  • Strukturert kreativitet
  • Samarbeid
  • Kommunikasjon

Vi fikk satt mange gode refleksjoner ned på papiret, og flere tenkte nok på seg selv og SOCO i et nytt lys etterpå. Workshopen ble et flott utgangspunkt til det videre arbeidet med å fortsatt bli bedre, og ikke minst være bevisste på hvordan vi formes og utvikler oss sammen med andre.

Takk til Tor for mange interessante og morsomme diskusjoner, og for å ha inspirert oss til å reflektere, lære og samarbeide bedre!

Om Tor Haugnes
Mange kjenner Tor som en ivrig formidler, historiker og bedriftsøkonom.
Han har undervist i flere år på BI, og jobber med innovasjon og læring.
Kanskje har du hørt ham i podkasten «All In med Oslo Business Forum»?