Aktuelt

Lesetid: 2 minutter

Fantastiske tilbakemeldinger på SOCO Frokostseminar!

Etter å ha kjørt inn enda en omgang med ekstra stoler fikk alle heldigvis plass under Audun Urkes foredrag "Fuglene sang, men jeg hørte dem ikke - hvordan observere når du tester?" Og på tross av at maten fort ble borte, var det et strålende fornøyd og engasjert publikum!!

Det meste av testingen vi gjør i vår hverdag kan til syvende og sist spores til en observasjon. Uavhengig om vi er funksjonelle eller tekniske testere, om vi kjører ferdiglagde test script eller gjør utforskende testing. Og nettopp observasjon var det Audun Urke satte fokus på under dette SOCO Frokostseminaret

Med alle metoder, verktøy og rammeverk, det er lett å glemme at vi er bare mennesker og at sansene våre absolutt ikke er til å stole på. Noe så enkelt som det å se noe, er ikke en garanti for at det er sant. Vi ser feil, ser på feil ting, ser forskjellige ting eller ikke ser i det hele tatt! Noe som Audun så smertelig beviste for oss publikummerne under foredraget sitt. 

Heldigvis kan verktøy og maskinlæring hjelpe oss som testere et stykke på veien, men da er det like viktig å forstå hvordan de «ser» og observerer verden. 

Håpet er ikke ute likevel mener Audun. Med et par generelle tips kan vi alle bli bedre på å observere i hverdagen. Vi kan trene opp evnen til observasjon. Det hjelper også om man er uthvilt og opplagt. Er konteksten kjent og erfaringer på området stor kan det også hjelpe oss, men det viktigste er likevel å bevist på fallgruvene ved observasjon. Og det lærte vi om i dag! 

Tusen takk til Audun Urke som delte av sine kunnskap og erfaringer!