Frokostseminar

La tvilen komme testen til gode - håndter usikkerheten i smidig testing

Foredragsholder: Audun Urke
Dato kommer


Sprinten nærmer seg slutten og det er på tide å vurdere kvaliteten før produksjonssetting. Er du sikker på alt kommer til å gå bra? Få ideer og tips til hvordan du kan snu fra tvil til tiltak.


Fleksibiliteten og endringsviljen i de smidige utviklingsmetodikkene betyr at vi får raskere produksjonssettinger og hurtige tilbakemeldinger på det vi lager. Noen ganger betyr det bedre kvalitet. Men kvalitet er ikke noe som kommer av å jobbe smidig alene. Vi testere møter en stor usikkerhet når vi fortløpende skal vurdere risiko og gjennomføre et godt testløp, før vi har et godt bilde på kvaliteten. En user story kan være altfor generell og er sjelden mer enn et utgangspunkt for det som skal testes. Underveis i testingen må trolig akseptansekriteriene suppleres eller endres. Testingen er i seg selv med på å skape tvil om kvaliteten. Jo mer vi lærer om applikasjonen, jo mer må vi ta stilling til.

På dagens frokostseminar skal Audun Urke fortelle om hvor usikkerheten skjuler seg i de agile metodikkene. Her vil du lære hvordan vi som testere, sammen med teamet vårt, kan håndterer usikkerhet som spesielt lar seg gjelde i smidige metodikker. Usikkerheten om kvaliteten kan være frustrerende. Samtidig gir den inspirasjon til å se etter muligheter i det ukjente. Og selv om vi ikke kan eliminere enhver tvil, kan vi la tvilen komme testen til gode.


Om foredragsholder

Audun Urke har bred erfaring som teknisk tester og testleder fra prosjekter innen embedded teknologi, trafikksikkerhet, offentlig økonomisystem og forsikring. Som ivrig foredragsholder har han tidligere dekket en flere ulike emner, og har tidligere holdt foredrag på blant annet Testdagen Odin og EuroStar, SOCO Frokostsemina og mange fler. I tillegg skriver Audun gode fagartikler om testhverdagen til glede for mange lesere. Audun har utdannelse innen Informatikk fra UiO, og har en rekke sertifiseringer blant annet innen testledelse, teknisk test, sikkerhetstest og mobiltesting.

Audun Urke på LinkedIn (link)


Våre frokostseminarer

SOCO inviterer til frokostseminarer én gang per kvartal. Her vil vi ta opp dagsaktuelle tema knyttet til våre fagområder. Arrangementet er gratis og passer for alle som er interessert i test! 

Tidligere frokostseminarer

3. kvartal 2020 Syntetiske testdata til felles nytte
2. kvartal 2020 10 tips for effektiv testing av universell utforming (kun på video)
1. kvartal 2020 TestRadar 2020, pluss dypdykk i mabl og syntetiske data
4. kvartal 2019 Dobbelt opp: En testutviklers tanker rundt ytelsestest & Test i vilden sky
3. kvartal 2019 The Secret life of automation
2. kvartal 2019 Fuglene sang, men jeg hørte dem ikke - hvordan observere når du tester?
1. kvartal 2019 Dobbelt opp: TestRadar 2019 & Små steg, bedre kvalitet
4. kvartal 2018 Nettet er fremdeles for alle
3. kvartal 2018 Hvordan vi hindrer galopp hos Norsk Rikstoto!
2. kvartal 2018 Lever oftere – test smartere!
1. kvartal 2018 Dobbelt opp: TestRadar 2018 & Huleboer vs androide
4. kvartal 2017 Seriously, how hard can it be?
3. kvartal 2017 Top 10 myths and illusions in software testing
2. kvartal 2017 Smidige testprinsipper
1. kvartal 2017 Dobbelt opp: TestRadar 2017 & Hyppige leveranser
4. kvartal 2016 Test og kvalitet - to gode naboer
3. kvartal 2016 Surviving or thriving? Top 10 lessons for test professionals
2. kvartal 2016 Nettet er for alle - Hva betyr egentlig universell utforming?
1. kvartal 2016 Fremtidens mobiltesting
4. kvartal 2015 A Spiderman in an agile environment
3. kvartal 2015 Slitesterk testautomatisering
2. kvartal 2015 Smidig brukertest
1. kvartal 2015 Exploratory Testing
4. kvartal 2014 Introduksjon til HP ALM
3. kvartal 2014 Sikkerhetstest
2. kvartal 2014 Mobil testing
1. kvartal 2014 Testverktøy
4. kvartal 2013 Smidig testing
3. kvartal 2013 Testdesign og testteknikker
2. kvartal 2013 Testautomatisering