Frokostseminar

Fuglene sang, men jeg hørte dem ikke - Hvordan observere når du tester?

Foredragsholder: Audun Urke
3. april 2019 - Hotel Continental


Observasjon er essensielt i software testing. Testerens sanser settes på prøve når vi skal fange opp et IT-systems funksjonalitet og egenskaper. Audun Urke presenterer noen hyppige utfordringer og gir observasjon den oppmerksomheten den fortjener.


Det meste av testingen vi gjør i vår hverdag kan til syvende og sist spores til en observasjon. Dette gjelder om vi er funksjonelle eller tekniske testere, om vi kjører ferdiglagde test script eller gjør utforskende testing.

I dette foredraget vil Audun presentere noen relevante sider ved observasjon for software testing, som kan hjelpe oss til å gi et enda bedre bilde av kvalitet og produktrisiko. Blant disse sidene er kampen om oppmerksomheten, hvordan styre forventninger og hvordan akseptere uønskede resultat. Og hva med observasjon i automatisering og maskinlæring? Som mennesker kan vi ikke fange opp alt som skjer, men det vi ikke så i dag - kan vi se i morgen.


Audun Urke har bred erfaring som teknisk tester og testleder fra prosjekter innen embedded teknologi, trafikksikkerhet, offentlig økonomisystem og forsikring. Som ivrig foredragsholder har han tidligere dekket emner som innovasjon og testrollen, og har holdt foredrag på blant annet Testdagen Odin og EuroStar, samt hos en rekke kunder. Han har utdannelse innen Informatikk fra UiO, og er sertifisert innen testledelse, teknisk test, sikkerhetstest og mobiltesting.

Audun Urke på LinkedIn

Presentasjon: Fuglene sang, men jeg hørte dem ikke - hvordan observere når du tester? v/Audun Urke (PDF)


Våre frokostseminarer

SOCO inviterer til frokostseminarer én gang per kvartal. Her vil vi ta opp dagsaktuelle tema knyttet til våre fagområder. Arrangementet er gratis og passer for alle som er interessert i test! 

Tidligere frokostseminarer

1. kvartal 2019 TestRadar 2019 & Små steg, bedre kvalitet
4. kvartal 2018 Nettet er fremdeles for alle
3. kvartal 2018 Hvordan vi hindrer galopp hos Norsk Rikstoto!
2. kvartal 2018 Lever oftere – test smartere!
1. kvartal 2018 TestRadar 2018 & Huleboer vs androide
4. kvartal 2017 Seriously, how hard can it be?
3. kvartal 2017 Top 10 myths and illusions in software testing
2. kvartal 2017 Smidige testprinsipper
1. kvartal 2017 TestRadar 2017 & Hyppige leveranser
4. kvartal 2016 Test og kvalitet - to gode naboer
3. kvartal 2016 Surviving or thriving? Top 10 lessons for test professionals
2. kvartal 2016 Nettet er for alle - Hva betyr egentlig universell utforming?
1. kvartal 2016 Fremtidens mobiltesting
4. kvartal 2015 A Spiderman in an agile environment
3. kvartal 2015 Slitesterk testautomatisering
2. kvartal 2015 Smidig brukertest
1. kvartal 2015 Exploratory Testing
4. kvartal 2014 Introduksjon til HP ALM
3. kvartal 2014 Sikkerhetstest
2. kvartal 2014 Mobil testing
1. kvartal 2014 Testverktøy
4. kvartal 2013 Smidig testing
3. kvartal 2013 Testdesign og testteknikker
2. kvartal 2013 Testautomatisering