Aktuelt

Lesetid: 3 minutter

Tilgjengelighet for alle ga full sal på SOCO Frokostseminar!

Endelig var SOCO Frokostseminar åpent for våre testvenner! Foran et engasjert publikum fortalte vår egen Cecilie Haugstvedt om automatiserte tilgjengelighetstester. Vi fikk råd om hvordan vi bør bruke verktøyene og hvordan unngå de vanligste feilene.

Universell utforming er lovpålagt gjennom kravene formulert i WCAG 2.0. Målet er å skape nettsteder som er tilgjengelige uavhengig av funksjonsevner. Heldigvis er nettsider bygget av mennesker og vi kan bidra til at nettsider blir tilgjengelig for alle. 

Automatiserte tester frigjør fokus

Cecilie poengterte at det i dag finnes mange verktøy som hjelper oss til å vurdere et nettsteds tilgjengelighet. Hvor lett er det å navigere med skjermleser eller tastatur, og hvordan vil fargene forvirre enkelte brukere? Verktøyene er satt opp til å finne de vanligste feilene automatisk. Blant disse verktøyene nevnte Cecilie:

  • Axe, en utvidelse som tilbys i utvalgte nettlesere
  • Google Lighthouse, som finnes i nettleseren Chrome sitt utviklerverktøy

Axe kan dessuten lett integreres med enhetstester eller integrasjonstester i ulike verktøy som Cypress og Selenium, og er lett å konfigurere. Erfaring viser at det er integrasjonstestene som finner flest feil, og det helt klart raskest.

Så hvorfor bør du se mer på bruken slike verktøy?

Et nettsted kan fort bli komplekst i bruken. Maskiner er bedre enn mennesker på å 

  • skanne store mengder kode
  • gjøre matematiske beregninger
  • kjøre nøyaktig de samme sjekkene gang på gang 

En annen viktig fordel er at de frigjør tiden til testere. Verktøyene bidrar nemlig til å raskt finne gjengangerne. Eksempler på gjengangere i feilene som verktøyene oppdager både raskere og mer effektivt er: 

  • Overskrifter
  • Ledetekster
  • HTML
  • Fargekontrast

Energisk og dyktig foredragsholder! Gav nok innblikk i teamet til at jeg har lyst til å fordype meg mer i temaet.

TILBAKEMELDING FRA DELTAKER.

Mange synder også mot ARIA (Accessible Rich Internet Applications), som er et sett markører for elementer i grensesnittet som blant annet er nødvendig for skjermlesere. Her er det viktig å vite formålet med for eksempel alt-taggen for et bilde. Hvis bildet kun skal være dekorativt, gir det ikke mye nytte å legge inn informasjon her. Da er det bedre å la alt-taggen være med, men tom. Som Cecilie så greit sa det «Ikke bruk ARIA-markører hvis du kan bruke vanlig HTML.»

Det viktigste tipset som Cecilie ga oss denne morgenen var kanskje at det er helt opp til oss om vi ønsker at nettet skal være for alle. Og at automatisert tilgjengelighetstesting er et viktig virkemiddel for å nå det målet!

Tusen takk til Cecilie Haugstvedt for at du delte av din kunnskap og erfaringer! 

Presentasjon (pdf): SOCO Frokostseminar – Automatisert tilgjengelighetstesting for alle, Cecilie Haugstvedt 30.09.2021