Aktuelt

Lesetid: 3 minutter

SOCO frokostseminar – 29. januar 2020!

Hvilke trender gjelder for året som kommer? Hva bør dere styre unna, hva er nytt og hva bør dere bruke? Bli med oss på en inspirerende og lærerik morgen, hvor du vil få innblikk i testfagets status i Norge. Dette er fjerde året vi i SOCO tar tempen på testfaget og nå gleder vi oss til å dele våre erfaringer og anbefalinger i TestRadar 2020 med dere!

Gjennom hele året følger vi i SOCO med på trender og utvikling, og alle i SOCO kommer kontinuerlig med innspill og ideer til årets TestRadar. TestRadar-gruppen vurderer de ulike innspillene innen kategoriene verktøy, metoder, prosesser, organisering og kompetanse innen test. Slik utarbeider SOCO en temperaturmåler for testfaget i Norge.

TestRadar 2020-gruppen i SOCO består av Morten Saue, Emil Wiik Larsen, Victoria Bjertnes, Ola Kleiven og Keyhan Farahaninia. Vi har snakket med Morten, prosjektleder for TestRadar 2020 for å høre mer om hva vi kan forvente oss på frokostseminaret 29. januar.

I utgangspunktet er TestRadar en kilde til tips og inspirasjon for alle som jobber innen test. For eksempel om det er det noe dere vurderer opp mot noe annet? Eller trenger tips til hvordan dere skal tenke for å lykkes med test? Da kan TestRadar være en kilde til tips som gir suksess innen testfaget
Morten Saue, leder for TestRadar

TestRadar har fire hovedkategorier med tre klassifiseringer – bruk, vurder og avstå. Noen metoder og prosesser er like gjeldende i år som i fjor, og noen bør du avstå fra. Radaren inneholder kun punkter SOCO har erfaring med, det er altså ikke forskningsbasert, men som Morten sier;

TestRadar er SOCOs bilde av testfaget. Det er kun våre meninger og erfaringer, men siden vi har folk spredd rundt i mange ulike bransjer og virksomheter, får vi med oss ganske mye av det som skjer innen testfaget i Norge. 

SOCO Frokostseminar 29. januar – TestRadar 2020

Hva er status fra i fjor, og hvilke tips kan gi deg suksess i 2020?

I årets første SOCO Frokostseminar vil Morten Saue og Emil Wiik Larsen gi en gjennomgang av TestRadar 2020 med dens fire kategorier; Verktøy, Metode & ProsessKompetanse og Organisering & Strategi. I tillegg vil de fremheve hvilke trender og utviklinger som er spesielt verdt å merke seg for 2020. Deretter vil Lauritz Møllersen og Kjetil Gjelsten gå dypere inn i to av temaene til TestRadar 2020.

Generere testdata med maskinlæring med Lauritz

Testdata generelt er et utfordrende område, spesielt innenfor det offentlige. Skatteetaten utvikler en løsning for å generere en syntetisk testbefolkning for hele Norge. Lauritz vil gi en kort introduksjon til løsningen de har valg, hvor man gjennom maskinlæring sørger man for at data er både representativ og dynamisk.

Bruken av maskinlæring i testverktøyet mabl med Kjetil

Det har i den siste tiden kommet flere testverktøy som benytter seg av AI og maskinlæring (ML). Et av dem er mabl hvor de har tatt i bruk Google sin «ML & Analytics pipeline» til å forbedre automatisert GUI-testing av nettsteder. Kjetil vil gi en kort presentasjon av dette testverktøyet slik det er brukt av Thon Hotels med fokus på maskinlæringskomponenten til mabl.