Aktuelt

Lesetid: 3 minutter

SOCO Frokostseminar om hyppige leveranser

Rekordmange fremmøtte kunne denne uken høre om hvordan du kan tilpasse deg et raskt releasetempo med kontinuerlig testing.

Denne gangen var det våre egne SOCO’ere, Morten Saue og Geir Lien, som presenterte. Utgangspunktet deres er at det nå er et krav i moderne utvikling at vi skal produksjonsette ofte. Da er det viktig å unngå at ting blir helt cowboy.

Revurdering av testingen

Det er gjerne markeds- og brukerhensyn som gjør at mange føler seg forpliktet til å release ofte. Det kan være for å øke funksjonaliteten til sluttbrukerne, fjerne irriterende mangler eller rett og slett hensynet om å komme før konkurrenten og bli lagt merke til. IT-avdelingen tilpasser seg, og det må også test gjøre. Morten og Geir ga eksempler på hvordan teamet og prosjekter har måttet revurdere hvordan test utføres, nettopp for å understøtte en stadig større etterspørsel etter hyppige leveranser.

Hyppigere leveransetakt betyr ikke at test må jobbe enda raskere, men man må jobbe smartere. Testautomatisering er en essensiell del av det å kunne få opp farten. Denne jobben deler man på i de kryssfunksjonelle teamene, hvor alle i større grad enn før må ta del i kvalitetssikringen for å sikre at man fortsetter å levere god kvalitet på sluttproduktet.

Pipelines

Med stadig større krav til effektivitet og automatisering, kommer gjerne også såkalte utviklings- og releasestrømmer (pipelines). Motivasjonen bak en slik strøm er at prosessene flyter av seg selv og at ting skjer i sin naturlige rekkefølge. Dette gir forutsigbarhet, men stiller også krav og forventninger til aktørene i denne rekken. Test skal være en del av den, og sørge for at selve testingen ikke bremser ned tempoet unødig – og da likevel gi trygghet for at kvaliteten er som forventet.

Enhets-, komponent- og ende-til-ende tester er en viktig del av den automatiserte pipelinen, hvor tester typisk har ansvar for ende-til-ende tester. Implementeringen av disse testene kan man gjøre på flere forskjellige måter, og med et stort utvalg av forskjellige teknologier, men det er veldig viktig å holde kjøretiden på testene nede.

Hva skal til?

Geir og Morten gikk gjennom hvilke prosesser som er med på å muliggjøre, og trygge, hyppige leveranser. Spesielt viktig er et delt ansvar for kvaliteten på koden. Dette blir mer synlig nå det kryss-funksjonelle teamet i større grad selv produksjonsetter, og kommer tettere på feil i produksjon. Produksjonsfeil er kostbart, både i tid brukt på retting og feilsøking, men kan også få videre konsekvenser i tapt omdømme. Jobben med å kontinuerlig forbedre kode og pipelines er viktig for å lykkes. Men man må ikke glemme av at det er mennesker som utfører jobben, så husk også på å se på gruppedynamikk og hvordan man fungerer mellom team i organisasjonen.

Takk til alle fremmøte, og takk for gode innspill Morten og Geir!

Presentasjon (PDF) Kontinuerlig test med Geir Lien og Morten Saue, SOCO Frokostseminar 16.11.2022