Aktuelt

Lesetid: 3 minutter

Godt for testen, godt for miljøet

Skulle du ønske at du har mer kontroll over testmiljøene dine? Her er noen tips for deg som ser etter verktøy for administrering av konfigurasjoner og oppsett.

Styring av testmiljøer blir fort en stor oppgave når du har flere versjoner av koden som gjerne skal testes på flere nivåer samtidig. Hurtige utviklingsløp krever raskt deploy og konfigurasjon av miljøer. Virtualiserte testmiljøer øker i omfang. Teamet trenger god oversikt og monitorering av de viktigste egenskapene ved miljøet vi tester i. Vi har snakket med vår egen Geir Lien om utfordringene med administrasjon av testmiljøer.

Geir, administrasjon av testmiljø høres ut som en kompleks oppgave?

Det behøver ikke bli en uoverkommelig utfordring. Mange betaler allerede for verktøy som lett kan settes sammen til å gi god oversikt. Det er stadig flere som bruker Splunk, Grafana eller som kan utnytte fordelene med løsninger som Openshift. Hvis man allerede betaler for slike verktøy, så er ikke terskelen nødvendigvis så høy for å lage et oppsett som øker kontrollen. Hvis teamet allerede bruker disse verktøyene i test og produksjon, så blir også interessen for å holde dette ved like større. Et verktøy som Git kan også være med på å gi deg bedre versjonskontroll. 

Vær bevisst på behovene testingene din vil ha fremover

Hva bør de som vurderer å anskaffe seg slike verktøy tenke på?

  • Du bør ha et anslag over kostnadene, altså hvor mye du har og hvor stort budsjett du vil trenge til dette i fremtiden.
  • Den tekniske plattformen er også viktig. Det er forskjell om du er på en Linux-server med JAVA eller om du er i skyen. Det å bruke en skyløsning, enten det er internt eller ute på nettet, vil ofte gi bedre løsninger for overvåkning og administrasjon.
  • Det er også viktig å ha klart for seg hva det er som skal holdes oversikt over. Her bør du definere behovene, og eventuelt avsjekke med hva som tilbys. Hva kan løses med dagens muligheter? Og mulighetene er mange: releasemanagement, versjonsoversikt, ressursbruk, reservere miljø, testdata, deploystyring og mye mye mer.
  • Hvem skal holde oversikt? Kjøper du inn et adminverktøy, så kommer det sannsynligvis til å være et fåtall brukere. Med en del av de verktøyene nevnt over, som Splunk og Grafana, vil det potensielt være mange andre som kan dra nytte av fordelene. Tenk også over hvilken kompetanse verktøyet vil kreve i bruk og vedlikehold.
  • Integrasjonsmuligheter er også viktig. Ønsker du at styringsverktøyet også skal dekke gammel systemportefølje, eller kun den nye? Hvordan passer verktøyet med den tekniske plattformen og med sentrale støtteprogrammer som JIRA og Confluence? Ønsker du varsler på epost eller i chattekanaler som Teams eller Skype?

Så det å gå til innkjøp av et par verktøy er ikke nok?

Nei, det er viktig å være bevisst over behovene testingen din vil ha fremover, og potensialet i verktøyene som allerede er i bruk. Trenger du å gå til anskaffelse av nye styringsverktøy, så bruk behovsanalysen som grunnlag for en POC med aktuelle kandidater. 

Takk for gode råd, Geir!