Aktuelt

Lesetid: 2 minutter

SOCO kartlegger trendene innen test

SOCOs TestRadar tar årlig pulsen på trender innen software testing, og er en kjærkommen referanse for alle som ønsker innspill til hvilke muligheter vi har innen faget. Bli med bak kulissene og se hvordan TestRadaren blir til og hvordan SOCO konsulentene vurderer utviklingen.

Vi har snakket med Morten Saue, leder for prosjektgruppen TestRadar 2021 for å høre mer deres arbeid med TestRadar 2021.

Hva er motivasjonen for å publisere en TestRadar?
Målsetningen er å utarbeide en temperaturmåler for testfagets status i Norge. Etter hvert som tiden går har vi også kunnet trekke større linjer, og det er spennende tider for testfaget. Vi grupperer trendene inn i fire større kategorier:

  1. Organisering og Strategi
  2. Metode & Prosess
  3. Kompetanse
  4. Verktøy

Hvordan jobber dere med å hente inn disse trendene?
Vi har et kriterie om at SOCO-konsulentene skal ha direkte erfaring med metoden eller verktøyet det dreier seg om. Det er litt for å vise til hva som faktisk brukes ute i testhverdagen, slik at vi unngår de hippe trendene som egentlig bare finnes i markedsføringsbrosjyrer. I noen tilfeller trekker vi frem teknologi eller trender som på annet vis preger utviklingen. Deretter arrangerer vi workshop hvor vi har brainstorming og diskusjoner basert på eksisterende trender og foreslåtte nye trender, sier Morten.

Workshop

Her på workshopen er det mange post-it lapper på veggene. Det er stort engasjement, mange meninger og gode diskusjoner om hvilke lapper som skal stå hvor. Hvordan vurderes trendene?
Utviklingen fra år til år vurderes ut fra anbefalinger som «Bruk», «Vurder» og «Avstå», og trender og begreper går ut og inn fra år til år. Vi er temmelig demokratiske, men noterer oss innvendinger og forbehold.

Ja, hender det at dere ikke blir enige?
Det er ikke 100% enighet på alle punktene, det er mulig å vektlegge flere ulike sider av samme ting. For eksempel er jo Excel både elsket og hatet, noen synes det fortsatt er nyttig, mens andre synes andre verktøy bør benyttes i stedet for.

Kan du røpe noen av trendene som kommer til å dominere i TestRadar2021?
Nei, publiseringen er først i januar 2021. Dere må fortsatt referere til testradaren for 2020 enn stund til, smiler Morten.

Tusen takk for praten Morten! Vi gleder oss til å se TestRadar 2021!