Aktuelt

Lesetid: 2 minutter

Selvlagd er vellagd – IKEA effekten

Selvlagd er vellagd. Avhengig av hvem som har lagd, så er det som regel også bra. Selv om vi snakker om å bygge en bod eller en bokhylle, kan gleden over eget produkt være stort. Det estimeres at det hvert femte minutt selges enn BILLY bokhylle et sted i verden. Noe av grunnen til det gode salget kan vel kanskje være den såkalte Ikea-effekten?

IKEA-effekten er en tankefeil som gjør at vi verdsetter ting som er selvlagd høyere enn hvis det er kjøpt helt ferdig. Som med en Billy, trenger det overhodet ikke å være helt selvbygd, å skru inn noen skruer på egen hånd kan være nok. Stoltheten av selv å ha bidratt, gjør at vi overvurderer vårt eget produkt fremfor andres helt eksakt like produkt. Godfølelsen kommer først når produktet er ferdig, og vi kan klaske oss i hendene og fornøyd betrakte den litt skjeve konstruksjonen, som alle er enige i at har sin sjarm.

Det er kjernen i Ikea-effekten, kvaliteten av sluttproduktet har ikke like mye å si lenger, produktet er uansett finere. Jeg sier ikke at vi skal ned i kvalitet på produkt, det ville vært kvalitetspuffing i feil retning. Men tenk heller på hvordan dette kan bidra med å øke kvaliteten på produktet.

Hvis bidragsyterne ikke får ta del i sluttproduktet, så får de heller ikke høstet gevinsten av sitt arbeid. Jeg har troen på at det følelsesmessige båndet som da knyttes, gjør at vedkommende tar mer ansvar når produktet skal vedlikeholdes.

Sluttproduktet er en ting, og der er nok mange flinke. Testprosessen er en annen. Jeg vet ikke om noe som dreper mitt engasjement mer enn en detaljert testbeskrivelse, eller der det er lite rom for kreativitet. Hvis de som skal bidra med test (les alle), får følelsen av at testen er selvlagd, kanskje Ikea-effekten skaper en bølge av positivitet.

Jeg forsøker i hvert fall å inkludere relevante personer i prosessen, slik at de får en liten finger med i spillet. Fortsett å dra litt i fingeren, så blir det snart en hjelpende hånd.

Kvalitetspuff

Kvalitetspuffing er en serie korte tekster skrevet av Geir Maurud, med hovedfokus på hvordan vi kan gjøre arbeidshverdagen litt bedre ved hjelp av enkle grep. Hver tekst presenterer en ny tankefeil vi kan gjøre noe med, slik at vi daglig kan bli en litt bedre versjon av oss selv.

Les flere kvalitetspuff her!