Aktuelt

Lesetid: 2 minutter

Michael Bolton på SOCO Konferansen 2019!

I år inviterte vi Michael Bolton til å holde todagers workshop om for oss på SOCO Konferansen 2019!

I SOCO legger vi stor vekt på faglig utvikling og hvert år drar vi på konferanse sammen. Tidligere har vi deltatt på blant annet Agile Testing Days, EuroSTAR, og StarEAST, men vi liker også å lage våre egne. Og i år var det tid for SOCO Konferansen 2019! 

Vi har hatt to flotte dager på Kleivstua Hotel med testguru Michael Bolton. Han har holdt workshop om Rapid Software Testing, et tema han brenner for. 

Rapid Software Testing (RST) er en metode som fokuserer på å utvikle testerens ferdighet- og tankesett. Målet er testing av høy verdi som er både rask, rimelig, pålitelig og ansvarlig. Med både teori, praktiske oppgaver, øvelser og diskusjoner har vi sett hvordan Rapid Software Testing utfordrer vanlige antagelser og belyser enkelte misoppfatninger og utfordringer innen software testing.

OM MICHAEL BOLTON

Michael Bolton er en internasjonal testguru. Med sin base i Canada reiser han over hele verden og holder både foredrag og kurs. Han har spesielt fokus på Rapid Software Testing, og brenner for å vise andre hvordan man kan bruke metoden. Ved siden av å undervise og holde foredrag, skriver Michael også mye om testing og programvareutvikling på bloggen DevelopSense.

Takk for to flotte dager!