Aktuelt

Lesetid: 4 minutter

Er du motivert på jobb?

Hvorfor tok du valget? Hvorfor holder du ut så lenge? Hvorfor prøver du så hardt? Svarene må du selv gi. Vi begynner her å vite mer om hvorfor et menneske motiveres. Motivasjon betyr å «bevege» og gir energi til din atferd. Det er tre elementer som kjennetegner motivasjon: valg, utholdenhet og innsats.

Det finnes mange definisjoner og teorier på motivasjon. Boken «Organisasjon og ledelse» skrevet av Einarsen, Martinsen og Skogstad inneholder flere teorier og refererer til spennende studier. I denne artikkelen har jeg begrenset meg til å skrive om selvbestemmelsesteorien fordi den tar for seg områder jeg selv enkelt kan relatere til i jobbhverdagen. Teorien brukes i studier av motivasjon og personlighet. Den tar for seg tre behov som må være til stede for at et menneske skal være motivert, fungere effektivt, ha personlig utvikling, og føle velvære. Eventuelt, hva kan være grunnen til at du ikke føler deg motivert for arbeidsoppgaven du har blitt tildelt?

Autonomi

Det første er behovet er autonomi. Det er et behov for å føle valgfrihet, og det at vi selv kan ta initiativ, avgjøre og regulere vår egen atferd. For oss i testverden ville jeg sammenlignet detaljerte steg-for-steg tester med manglende autonomi. Jeg synes selv det er mer motiverende å jobbe med områder jeg selv kan kartlegge og bearbeide, enn å få ferdige tester som jeg skal klikke meg gjennom. En tester må tenke under testen. En simpel utførelse av ferdige teststeg kan maskiner gjøre. En konsekvens ved detaljerte teststeg kan være at man ikke finner feil som ligger utenfor stegene, fordi man uengasjert og umotivert bare gjør det man har fått beskjed om. Evnen til å lære og utforske er det som gjør at vår test blir bedre og kan gjøre oss mer motivert for arbeidet.

Kompetanse 

Det andre behovet er kompetanse. Det innebærer at vi har behov for å føle oss effektive og fungere i samspill med omgivelsene. Kompetansebehovet gjør at vi har en vilje til å søke utfordringer og jobbe med disse til vi mestrer dem. Vi har et behov for å stadig utvikle våre ferdigheter og potensiale. Ved manglende kompetanse kan man få en følelse av hjelpeløshet. Hvis man stadig må spørre andre om hjelp for å utføre sitt arbeid, tenker jeg man kan kjenne på det å være hjelpeløs. Har du noen gang spurt andre om hjelp til et verktøy du ikke kan? Jeg spurte mye om hjelp til å kjøre spørringer i Postman. Det ga meg ingen god følelse å stadig mase på kollegaer, og jeg hadde heller lyst å jobbe med noe jeg kunne. Etter et par timers opplæring mestret jeg jobben selv. Så i stedet for å spørre andre om hjelp, så spør de om å lære deg oppgaven. Det er godt å være mest mulig selvgående i sitt arbeid og kjenne på mestringsfølelsen.

Tilhørighet

Det tredje behovet er tilhørighet. Vi trenger emosjonelle bånd og tilknytning til andre mennesker. Naturlig blir vi tiltrukket av de vi kan stole på, og som gir oss trygghet og velvære. Vi trenger alle en kollega som vi kan le og «gruffe» med, og vi må ikke undervurdere kaffemaskinområdet. Der er det mye nyttig og unyttig informasjon å hente, men mest av alt kan man føle på tilhørigheten. Det har dessverre vært stille rundt den fysiske kaffemaskinen i et år nå, men jeg synes vi har vært dyktige til å skape et digitalt kaffemaskinområde. Vi må mer enn før ta et bevisst valg om å vedlikeholde tilhørigheten, ved bruk av digitale lunsjer eller ad hoc teams samtaler. Jeg har selv hatt kaffeslabberas med kollegaer på teams for å snakke om nyttige og unyttige ting. Det ga meg en pause og energi til å jobbe. 

Selvbestemmelsesteorien setter ord på enkle tanker å ha med seg i sin jobbhverdag. Teorien kan sette ord på noe du mangler eller hjelpe deg med å bli bevisst på hvorvidt dine behov er dekket. Bevisstgjøringen vil også gjøre det lettere å kommunisere hva du trenger for å øke din motivasjon på jobb. Jeg har selv blitt mer bevisst på når jeg ikke er motivert for en tildelt arbeidsoppgave, og kan selv til en viss grad trigge motivasjonsenergien ved å dekke behov som; autonomi, kompetanse og tilhørighet.

Victoria Bjertnes er en testleder med glimrende organisatoriske egenskaper og lang erfaring innen testfaget. Hun er glad i å jobbe med andre mennesker og få de til å trives og yte sitt beste. Jo flere ting som skal koordineres, jo mer utfordrende og gøy er jobbhverdagen. Victoria har skrevet en artikkel om motivasjon på arbeidsplassen sett fra en testers perspektiv. 

Victoria på LinkedIn