Aktuelt

Lesetid: 3 minutter

SOCO med ny vri på kompetansedeling

SOCO-gjengen var denne uken samlet på vakre Kleivstua til sin egenproduserte konferanse, KLØKT. Med stor faglig variasjon, uformell atmosfære og noen nye formater fikk vi en unik opplevelse

KLØKT er en av de tre verdiene i SOCO. Denne uken sto ordet derimot for «Konferansen for Læring, Øvelse, Kompetansedeling i Test». Før sommeren ble det klart at SOCO ønsket å arrangere en konferanse hvor vi kunne sette av god tid til å dele erfaringer og kunnskap, og for å se om vi kunne tilby det samme som tidligere eksterne foredragsholdere har gjort. Over 40 SOCO’ere kunne denne uken se og delta på innslag som hele SOCO sammen har forberedt.

Stor variasjon på programmet

Siden SOCO-gjengen har en stor bredde i kunnskaper, spesialiteter og erfaringer, var det naturlig at programmet gjenspeilet dette. Årets KLØKT dekket alt fra testautomatisering, oppetid og DevOps til tips til hvordan vi kan bli bedre versjoner av oss selv, formidle kompetanse og hvordan man best samarbeider med andre. 

Format kan ha mye å si for opplevelsen. Selvfølgelig ble det rom for presentasjoner og erfaringsdeling fra scenen, med varierte lengder for foredragene – alt tilpasset budskapet. Workshops gir en god anledning til fordypning og praktisk oppgaveløsning, og årets KLØKT dekket emner som containere, hyppige leveranser, kontroll av leveransekjeder og testdata. 

Et spennende format som ble utforsket på KLØKT er round table, hvor en gruppe på rundt 6-8 stk med en fasiliator/ansvarlig/roundtablesjef møtes for å åpent diskutere og kanskje løse utfordringer. På årets konferanse ble det arrangert round tables innen samarbeidsutfordringer, utforskende test, mikrovaner, kroppspråk og prosesser for manuelle systemer.

Nye formater

Konferansen ga rom for noen utradisjonelle formater. På årets KLØKT ble konflikter som kan oppstå om ansvaret for kvalitet i en kunde-leverandør sammenheng fremstilt som rollespill og rettsak. En egen versjon av programmet Alle-mot-1 satte oss på prøve i å estimere, forutsi hendelser og ellers gjøre veloverveide gjettinger. Vi ble alle bedre kjent med noen av SOCO-konsulentene i formatet til et kjent talkshow fra norsk TV. Gjennom å låne den velkjente dramaturgien fra fredagskveldene kom det frem flere gode historier, og vi kom godt under huden på gjestene. Et eget husband kunne underholde etterpå, hvor ønsker for fremtiden ble sunget i form av vise, rap og rock.

Forberedelser og gjennomføring 

Spesielt med konferansen var den store bredden i antall bidragsytere, for alle i SOCO bidro på et tidspunkt.

Arbeidet med å sette opp konferansen ble dermed også et felles prosjekt hvor vi ønsket å gjøre mye selv. Et eget visuelt uttrykk ble laget både til show, presentasjoner og videoer. SOCO-gjengen sto selv for videofilming og filmredigering til alle innslagene. Styring av lyd og lys på scenene tok vi oss selv av, og likeså videofilming av selve innslagene. Andre tok ansvar for sminke, rekvisitta og som inspisienter. Uten tvil et kollektivt arbeid, som i seg selv ga en god anledning til å bli bedre kjente.