Aktuelt

Lesetid: 3 minutter

Påfyll av power skills

SOCO Fagkrydder handlet denne uken om smidig ledelse, tilpasningsevne og læring.

Våre egne Elisabeth Jørgensen og Ida Baakind ga denne uken en meget interessant presentasjon om smidig ledelse. De er begge sertifiserte innen “Agile People Development”, som handler om hvordan bidra til å skape et arbeidsmiljø der folk trives, utvikler seg og ønsker å yte sitt beste. Hvordan kan du legge til rette for kontinuerlig læring og utvikling i virksomheten?

Personlig utvikling som utgangspunkt

Skal du lede andre, må du starte med deg selv. Både din personlige motivasjon og din egen utvikling blir en grunnstein i arbeidet med å kunne lede andre. Ida og Elisabeth gikk gjennom hvordan smidige prinsipper kan legge til rette for økt læring og praksis. Både som personer og selskap stagnerer vi uten å stadig lære oss nye teknologier, metoder og trender. Så hvor skal du starte?

Du kan for eksempel sette deg OKR’er for deg selv, bruke motivasjonsrammeverk som Reiss, eller bruke VAK-modellen for å bli bedre i å lære. Eller hvorfor ikke lage en “vaskelapp” til kollegaene dine, hvor det klart står hvordan du best kan pleies?

Mangfold

Mangfold er en viktig faktor i virksomheten. Ulike erfaringer, kunnskap og bakgrunn gir et godt grunnlag for at kommunikasjonen styrkes. Nye ideer kommer opp og forståelsen øker. Det er ikke tilstrekkelig at medarbeiderne er ulike i de vanlige kategoriene som kjønn og alder. Det viktige er å få en bredde i holdninger og tankesett. Som selskap må variasjonen foredles og forvaltes på en god måte, og her kommer begreper som psykologisk trygghet inn i bildet. Dessuten kan vi alle bli mer bevisst fordommene vi bruker i hverdagen, og ikke minst gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger.

Vær deg selv – også som leder

En autentisk lederstil har sitt grunnlag i at du kjenner deg selv og vet hvordan andre oppfatter deg. Du lytter, slik at du er åpen for tilbakemeldinger. Du er ærlig, og bygger dermed tillit. Du setter mål, som igjen gir visjoner som smitter. Basert på medarbeiderne og din spesifikke kontekst, vil lederskapet bli mer troverdig og ektefølt når du finner din unike stil. Dette gjelder selvfølgelig ikke bare for ledere, men er aktuelt for alle som jobber i team.

Veldig bra, proff og hyggelig gjennomføring!! Vi trenger fokus på de mykere verdier innimellom.

Tilbakemelding fra deltaker på fagkrydderet

Takk for en flott presentasjon og mange gode tips til å dyrke en tilpasningsdyktig sinnstilstand, Elisabeth og Ida!