Aktuelt

Lesetid: 5 minutter

SOCO 10 år – tid for refleksjon

Da Kenneth, Keyhan og jeg sa opp trygge jobber i et stort internasjonalt konsern for 10 år siden var målet å skape en annerledes arbeidsplass hvor fokuset var på folka. Det sentrale spørsmålet vi stadig kom tilbake til var «hvordan vil vi ha det på jobben?». Svarene kom relativt raskt og noen nøkkelord var: åpenhet, involvering, frihet og raushet. I tillegg ønsket vi et genuint samfunnsengasjement og bruke 1% av omsetningen på akkurat det (kopiert fra Stormberg som bidrar fantastisk til samfunnet) – første året var det kr 10.000 og de siste årene har vi brukt 1 million hvert år.

Åpenhet

SOCO er en transparent organisasjon og temaene for styret og ledergruppa er kjent for alle i SOCO og alle har anledning til å komme med sine meninger, tanker og idéer. I tillegg til tett dialog, tilgjengelig ledelse og flat organisasjonsstruktur, gjennomfører vi «SOCO Puls» hvert kvartal. Den åpne dialogen gjør oss i stand til å gjøre kontinuerlige justering basert på tilbakemeldinger. Det gjør at vi ikke kommer i en situasjon hvor vi må ta store grep da vi gjør mindre justeringer fortløpende. I tillegg vet alle hva som gjelder ift lønn, stillingstitler og kjøp av aksjer. Det gir forutsigbarhet og tar bort intern friksjon som ikke gagner SOCO. Gjennom 10 år har vi ikke brukt et minutt på diskusjoner i forhold til lønn, stillingstittel eller kjøp av aksjer.

Involvering

Det er lett å involvere organisasjonen når det kommer glad-saker og den store «syretesten» er når situasjonen er uoversiktlig og krevende. Torsdag 12. mars 2020 stengte Norge ned som følge av korona-viruset. Vi konkludert raskt at vi forbereder oss på det verste, men håper på det beste. En erfaring fra andre organisasjoner er at tiltak kommer for sent og med for liten styrke. Den feilen skulle vi ikke gjøre. Den helgen hadde vi flere styremøter og ledermøter i SOCO. Påfølgende mandag hadde vi informasjonsmøte i SOCO hvor vi presenterte 4 ulike alternativer for veien videre. Vi hadde diskusjoner, refleksjoner og mange gode spørsmål og innspill. Sammen ble vi enige om å bruke et døgn på å tenke det gjennom og møtes dagen etter for ny gjennomgang og med avstemning. Alle stemte på samme alternativ uten om tre personer som meldte «vi blir med det SOCO velger». Konsekvensen var at alle i SOCO gikk ned 20% i lønn slik at vi kunne lage en lønnsdugnad hvor vi tok vare på de som eventuelt stod uten prosjekt. Den uken signert hver enkelt i SOCO på lønnsdugnaden som reduserte lønn med 20%. I ettertid, viste det seg at det hele var unødvendig, da konsulenttjenester ble videreført fra hjemmekontor – men, det viste vi ikke i mars 2020! Lønnsdugnadspengene ble tilbakebetalt som avtalt og fra august kunne vi operere som normalt. Jeg får fremdeles gåsehud når jeg tenker på de dagene i mars – den usikkerheten vi opplevde, diskusjonene som alltid var med fokus å ta vare på folka og hvordan vi sammen finner de beste løsningene.

Frihet

i SOCO er det også slik at konsulentene må ønske oppdraget for at det skal realiseres. Det var nytt for flere kunder da de har vært vant til at det er de som bestemmer. Men, når de tenker seg om så er det en vinn-vinn situasjon. Engasjementet blir alltid bedre ved at begge ønsker det og kunder er ikke tjent med å få en umotivert konsulent. Det samme gjelder selvfølgelig lengden på oppdrag – vi runder av, finner gode løsninger sammen med kundene, når konsulenter fra SOCO ønsker seg nye utfordringer. I tillegg styrer konsulenter i SOCO sin tid og har total frihet under eget ansvar. Vi har også flere kollegaer som har tatt flere måneder fri – for å følge opp barnebarn i USA, tatt med familien på klatreturer/fjellopplevelser i Europa eller egentid for refleksjon og ettertanke

Raushet

SOCO skal være en raus organisasjon, både for egne konsulenter og til samfunnet. Konsulenter i SOCO har en meget solid lønnsordning hvor hver enkelt mottar en betydelig del av verdiskapningen. I tillegg har alle anledning til å kjøpe aksjer i selskapet og vi opplever at det gir en ekstra dimensjon ift tilhørighet – ikke isolert sett, men som en del av flere elementer i ansettelsesforholdet. I tillegg bruker SOCO 1 million hvert år til ulike samfunnsformål.  En ting er pengene, men like viktig er det at det skaper engasjement og ønske om å bidra utover beløpet vi overfører. I SOCO har vi tre ulike kanaler for samfunnsbidrag:

  • Hjertesak globalt: SOCO har vært sponsor av Deaf Aid i 10 år og den fantastiske jobben organisasjonen gjør for å inkludere døve i det afrikanske samfunnet og med fokus på utdanning for døve barn og unge. Organisasjonen er lokalisert i Nairobi, Kenya. Deaf Aid er en organisasjon som leverer store resultater med små midler.
  • Hjertesak lokalt: Oslo Gateteam er en non-profit organisasjon som deler ut mat og klær til rusavhengige i Oslo, hver onsdag fra kl 18-20 på Europarådetsplass. SOCO er stolt sponsor som bidrar med både penger og frivillighet. Tidligere har vi også støttet Framtiden i Våre Hender.
  • SOCO Ildsjel: alle i SOCO kan søke om inntil kr 10.000 hvert år til egne engasjement. Årlig støtter vi 20-talls initiativ som: korps, lokale festivaler, idrettsklubber, lokal Røde Kors, lokal DNT, lekeplasser, skytterlag, Gym i gaten, for å nevne noen.

SOCO har brukt over 7 millioner kroner og mange dugnadstimer ila de 10 årene og vi skal fortsette å være rause i årene fremover!

I 2022 har SOCO blitt en gjeng med 50 drivende dyktige testkonsulenter og omsetter for 130 millioner. Det er fantastisk, men det var aldri målet.  Målet har bestandig vært å skape en strålende arbeidsplass med fokus på åpenhet, involvering, frihet og raushet! Fokuset er folka, folka og folka!!!


Hilsen Marius Mæle, Daglig leder i SOCO