Aktuelt

Lesetid: 3 minutter

Round table med kunder

SOCO ønsker alltid å bli bedre kjent med sine nåværende kunder og relasjoner samt å tilrettelegge der man kan skape nye relasjoner med likesinnede. En måte å gjøre dette på, som vi har hatt en stor suksess med, er å invitere de inn i SOCO sine lokaler for å diskutere relevante utfordringer og problemstillinger. Denne gangen så hadde vi Fremtind, Skatteetaten, BaneNor og Tine på besøk for å diskutere "Testerens rolle i fremtiden".

I de siste årene så har test- og kvalitetsfaget endret seg i takt med blant annet forventing til raskere leveranser, tverrfaglige team, tilgjengelighet i tillegg til at man skal både teste raskere og mer effektivt enn tidligere. I forbindelse med dette så har SOCO samlet gode relasjoner og kunder av SOCO til en sesjon med roundtable for å kunne se inn i krystallkulen på hva vi mener og tror er fremtidens test- og kvalitetsarbeid. Dette kan være hvordan man tror testrollen utvikler seg, hvordan vi gjennomfører testing og hvilke områder innenfor  vårt fagområde som kommer til å være i fokus i årene fremover.

Vi hadde fått med oss Tore Abrahamsen fra Fremtind, Margrethe Bedregal fra Skatteetaten, Bodil Bye Larsen fra Tine og Geir Hagen fra BaneNor denne runden. Dette var vår fjerde round table med ulike kunder av SOCO, og målet med round table var å dele erfaringer, kompetanse og meninger med likesinnede. Og samtidig skape nye relasjoner som kan være til nytte i en senere anledning. 

 Under denne seansen kom vi innom blant annet følgende diskusjonsområder: 

 • Hvordan er behovet for test- og kvalitetssikring i teamene? 
 • Vil det være behov for annen type kompetanse for de ulike testrollene? 
 • Vil det være annet behov for fremtidens testere? 
 • Hvilke område vil det være større behov for test? 
 • Hvordan vil testleder rollen utvikle seg? 
 • Vil testeren sin rolle endre seg? 
 • Har testerne i fremtiden et utøket ansvarsområde? 
 • Hvilke roller vil det være behov for? 
 • Hvilken rolle vil utvikling, forretning og design ha?  
 • Hvordan vil test bli berørt av endring av prosesser, metodikk og rammeverk? 
 • Hvordan vil AI og maskinlæring være til hjelp for testerne 
 • Hvilke konsekvenser vil innføring av nye verktøy og teknologi være for test  
 • Hvilke andre typer verktøy kan være til hjelp? 
 • Hvilke områder kan verktøy være til hjelp for å bedre kvalitet og minimere leveransetid? 
 • Hvilke nye utfordringer tror du vil oppstå? 

Tilbakemeldingene fra deltakerne var utelukkende positive, og det som var mest nyttig var å få innblikk fra andre sine erfaringer og synspunkt på hvordan test og kvalitetssikring vil være i fremtiden. Konklusjonen var at det er vanskelig å spå fremtiden, men at test og kvalitetssikring vil være i konstant endringer slik det har vært alltid. Vår hverdag vil bli berørt av endringer generelt i samfunnet samt endringer og forbedringer i både prosesser, rammeverk, verktøy og metodikk. Vi konkluderte med at vårt fagområde vil fortsatt være i fokus og vil være bli enda viktigere i fremtiden. 

«Gode og relevante diskusjoner. Likte godt refleksjoner rundt testere.» 

Sitat fra en av deltakerne

Takk for deres bidrag. Vi ser frem til fremtidige diskusjoner og deling av erfaringer med dere. 😊 

Bli en venn av SOCO for å motta påmelding til frokost seminar.