Aktuelt

Lesetid: 3 minutter

Siste finpuss før EuroSTAR

Cecilie Haugstvedt skal til EuroSTAR 2023 og holde presentasjon om tilgjengelighetstest. Vi fikk en forsmak med flere gode råd om hvordan du kan få mer fornøyde brukere.

EuroSTAR er Europas største konferanse innen software testing, som i juni arrangeres i Antwerpen Zoo i Belgia. Vi har hatt generalprøve med vår egen SOCO’er Cecilie Haugstvedt og hennes track talk Automatic Accessibility Tests for All.

Bedre brukeropplevelse

Fokuset på tilgjengelighet blir stadig større, men det er fortsatt en vei å gå. Mer detaljerte lover er kommet som skal sikre at flere brukergrupper kan bruke digitale løsninger. Mange er kjent med WCAG (Web Content Accessibility Guide) som blant annet sikrer at videoer får undertekster, at fargebruken har kontraster eller at nettsiden legger til rette for autoutfylling av skjemaer. Dette er bare noen av kravene som WCAG stiller, og spesielt offentlige institusjoner møter strenge krav her. De sikrer ikke bare at brukergrupper som har hørsels- eller synshemninger også kan bruke digitale løsninger, men sørger også for at alle brukere får en bedre brukeropplevelse i situasjoner hvor språk, lyd eller lys kanskje hindrer en full opplevelse.

Nødvendig for noen, bedre for alle

Cecilie om god tilgjengelighet

Inkluderende internett

Cecilie gikk gjennom hvordan vi kan bruke testpyramiden og ulike rammeverk for å sørge for en bedre testdekning over testnivåene. Hun fremhevet et viktig poeng, nemlig at automatiserte tilgjengelighetstester hjelper oss å komme i gang med tilgjengelighetstesting tidligere. Her viser undersøkelser at de kan ta opptil 60 % av feilene.

Automatiserte tilgjengelighetstester gjør at du slipper regresjonsteste applikasjonen. Det er jo dumt at feil dere har fikset tidligere kommer tilbake! Dermed frigjøres tid som kan brukes til å fokusere på endringer i stedet for, endringer som gjør nettstedet ditt bedre for alle.

Hva automatiske tester ikke finner

Selv om de automatiserte tilgjengelighetstestene dine vil avdekke mange mangler, bør du ikke utelukkende basere testingen din på disse. Det er nemlig noen aspekter som rett og slett ikke kan testes på denne måten, men krever at en tester eller representant for en gitt brukergruppe tester selv. For eksempel er det ikke brukervennlig ha en nettside som bruker et språk som ikke alle forstår, noe vi kjenner igjen fra ulike klarspråk-kampanjer de siste årene. Det er også mulig for utviklere «å lure» automatiseringsrammeverkene ved å bruke det som formelt sett er riktig HTML-kode, men som mange skjermlesere ikke vil gjengi riktig. Det er fort gjort å ødelegge brukeropplevelsen med for mange «div» og «span» i koden.

Fort gjort å komme i gang

Er du nysgjerrig på hvilke feil og mangler som går igjen? Webaim publiserer årlig en oversikt over de vanligste WCAG-feilene på over 1 million nettsider. Det er en viss sannsynlighet for at nettopp dine nettsider også inneholder noen av disse manglene, og du bør derfor komme i gang.

Det krever ikke mye før du kan teste nettsiden din for tilgjengelighet. Det er fort gjort å laste ned plugins i nettleseren, og Chrome har dessuten Lighthouse allerede installert. De som er litt mer tekniske kan bruke Cypress-Axe via kommandolinjen.

Takk for en strålende generalprøve, Cecilie. Dere som skal til EuroSTAR kan glede dere!