Aktuelt

Lesetid: 3 minutter

Gjør deg klar for Testradar 2021

1. februar lanserer vi TestRadar 2021 slik at du kan inspireres av årets trender. Her er noen tips til hvordan du kan få mest mulig nytte av radaren.

Det er mye som skjer med nye teknologier og på verktøyfronten. Går utviklingen i retning av at vi tester mer og bedre, eller gjør vi det samme som før – bare på nye måter og med nye verktøy? Om utviklingen i seg selv ikke kan gi oss noen entydige svar på dette, så må vi likevel stadig spørre oss selv om det er rom for forbedringer i hvordan vi tester. 

NOEN TIPS

TestRadar 2021 kommer ikke til å gi deg noen veileder i hva du bør gjøre for å unngå å havne i bakevja. Styrken til SOCO sin TestRadar er snarere at den presenterer argumenter for og imot når du skal vurdere trendene vi ser. Lær av erfaringene som SOCO-gjengen har gjort seg, før du selv tar stilling til eventuelle nyvinninger og endringer. Her er noen tips for at du skal få full nytte av TestRadar 2021.

  1. Hva er hovedutfordringen i din testhverdag? Tenk gjennom hva som kan gi størst bidrag til kvalitetsarbeidet. Det kan være at svaret ligger i organisering, metodikk, kompetanse og verktøy. Mest sannsynlig vil mange endringer kreve tilpasning på alle disse fire områdene.
  2. Vit hvilke muligheter det er til endring i organisasjonen din. Hvor mye tid og ressurser har dere til å eventuelt gjøre tilpasninger, og hva skal da vektes mest?
  3. Vær bevisst på rollen din. Hvordan du leser TestRadar 2021 avhenger selvfølgelig av hvem du er og hvilket ansvar du har. Testrådgivere og testledere vil vektlegge enkelte områder, mens tekniske testere vil fordype seg i andre artikler enn funksjonelle testere.
  4. Selv om du velger ut tema og leser radaren ut fra ditt eget ståsted, ikke glem at alle artiklene inneholder informasjon som de fleste kan ha nytte av.
  5. Du trenger ikke å være enig i det som står der. TestRadaren er en god kilde til diskusjon om veien videre, og selv om du er uenig i en vurdering eller en konklusjon, så ligger mye av verdien i at du har et bevisst forhold til testfagets utviklingen i Norge!

Tenk gjennom ønskene og utfordringene dine. 

Vi gleder oss til å presentere SOCO TestRadar 2021 for alle mandag 1. februar!


SOCO TestRadar tar pulsen på trender innen software testing, og er en kjærkommen referanse for alle som ønsker innspill til hvilke muligheter vi har innen faget. Trendene er baserte på SOCO-konsulentenes egne erfaringer. TestRadar 2021 vil lanseres i februar og vi vil dele de viktigste punktene med dere via en egen film. Sjekk ut eldre versjoner av TestRadar mens du venter på testradar.no

Ønsker du å være en av de første som får informasjon om TestRadar 2021? Meld deg inn på vår epostliste!

JEG ØNSKER Å FÅ EPOST FRA SOCO OM TESTRADAR 2021