Aktuelt

Lesetid: 2 minutter

SOCO kompetansedag: kultur for læring

Faglige roundtables og hvordan motivere seg for læring var stikkord på SOCO kompetansedag.

Årets SOCO kompetansedag ble avholdt denne ukens på Langhuset på Salt. Vi startet dagen med en god lunsj, som ble etterfulgt av foredrag om å evnen til å lære nye ting. Deretter delte SOCO-gjengen seg inn i grupper som diskuterte ulike faglige tema i roundtables. Dagen ble avrundet på staselig vis på Statholdergaarden.

Kultur for læring

Arne Henrik Storm fra våre venner Gnist pekte i sitt foredrag på hvordan verden har endret seg fra spesialiserte bedrifter som dyrket kun det de allerede visste. Det samme kan sies om kompetanse i ett fagfelt, hvor spesialisten alene får sette agendaen. Nå er det derimot viktigere for selskaper og team å kunne endre retning; se utviklingen og tilpasse seg den. Fremfor å bli eksperter på etablert kunnskap, vil evnen til å finne ut hva vi trenger å vite mer om fremover bli viktigere.
I foredraget pekte Storm på hva som skal til for å bygge en kultur for å kunne bygge videre på menneskets absolutt viktigste egenskap, nemlig evnen til å lære seg nye ting. Dette blir fremtidens konkurransefortrinn.
Budskapet gikk så absolutt hjem hos den kunnskapstørste SOCO-gjengen!

Roundtables

Neste del på programmet var «roundtables». Her valgte deltakerne å delta i faglige diskusjoner i fem mulige tema. Hensikten med en roundtable er at vi deler av erfaringer og diskuterer mulige løsninger og strategier videre. Gjennom en fasilitert, men likevel uformell og ledig diskusjon om temaene, kom det opp flere mulige tiltak for å angripe de ulike situasjonene. De fem temaene for kompetansedagen var:

• Hva kjennetegner en god konsulent?

• Hvordan være mer bevisst på sikkerhetsaspekter i testarbeidet?

• Hva er «the big next thing» innenfor software testing? – vi ser i krystallkula!

• Hvordan ytelsesteste på en god og effektiv måte?

• Syntetisk eller anonymisert testdata – hva er best?

Mange gode diskusjoner avledet mange gode forslag og innspill til videre faglig utvikling og kompetansebygging. Håndtering av testdata forblir sentralt. Det er rom for testere å ta mer plass i DevOps-prosesser og ytelsestester – og vi kan lære oss enkle symptomer på sikkerhetssårbarheter. Gode konsulenter kjennetegnes blant annet av sin lærevillighet, og det viste SOCO-gjengen i praksis på kompetansedagen!