Aktuelt

Lesetid: 3 minutter

SOCO på NASTHI 2023

Alle helseregionene i Norge arrangerer en årlig konferanse innen testfaget, NASTHI (Nasjonalt samarbeidsforum for test i Helse-IKT). Årets konferanse ble avholdt i Lillestrøm, og hadde rundt 90 deltagere fra hele Norge. I denne forbindelse så fikk SOCO anledning til å bidra med to faglige foredrag med Frans Dijkman og Audun Urke.

Frans holdt presentasjon om «Testerens reise fra fossefall/scrummish til Devops» som belyser reisen testerne måtte være med på for å få til denne overgangen. Dette innebærer hvordan en ny test tilnærming erstattet den tradisjonelle teststrategi, hvordan dokumentasjon og andre testaspekter måtte tilpasses for å holde takt med strømmen av nye oppgaver som kommer kontinuerlig.

Audun sin presentasjon om «Fuglene sang, men jeg hørte dem ikke… Om observasjon i test» handler om hvordan testing kan til syvende og sist spores til en observasjon. Uavhengig om vi er funksjonelle eller tekniske testere, om vi kjører ferdiglagde test script eller gjør utforskende testing. Med alle metoder, verktøy og rammeverk, det er lett å glemme at vi er bare mennesker og at sansene våre absolutt ikke er til å stole på. Noe så enkelt som det å se noe, er ikke en garanti for at det er sant. Vi ser feil, ser på feil ting, ser forskjellige ting eller ikke ser i det hele tatt! Med et par generelle tips kan vi alle bli bedre på å observere i hverdagen. Bli bevisst på fallgruvene ved observasjon.

Vi ønsker å takke både arrangørene av konferansen for å få denne muligheten til å dele vår kompetanse samt Frans Dijkman og Audun Urke med strålende innsats og tilbakemeldinger fra både arrangør og deltakere på konferansen.

Kort om Frans Dijkman:

Frans Dijkman har lang erfaring innen test, og vi er stolte av at han har vært med i SOCO siden 2013. I tillegg til å være en svært dyktig testkonsulent, er Frans en ettertraktet kurs- og foredragsholder. Frans er sterkt engasjert i testfaget i Norge, og er leder for Norwegian testing board – ISTQB i Norge. Da er det kanskje ikke overraskende at han har en rekke sertifiseringer med blant annet ISTQB Full Advanced Level (advanced testmanager, advanced test analyst og advanced technical test analyst), REQB Foundation, Certified Scrum Master, ISTQB Agile Tester Extension og mange flere.

Kort om Audun Urke:

Audun er teknisk tester og testleder, med erfaring fra prosjekter innen forsikring, industri og offentlig sektor. Han har også vært testansvarlig og testrådgiver med fokus på styrking av testprosesser. Auduns grundige teknisk forståelse, et godt håndlag med flere testverktøy kombinert med å være engasjert og nysgjerrig gjør at Audun ofte er i gang med å sette seg inn i nyvinninger. Han deler gjerne av sine erfaringer med foredrag både nasjonalt og internasjonalt. Audun er sertifisert til ISTQB Advanced Level Full Core, som består av tre sertifiseringer på advanced nivå: Test Manager, Test Analyst og Technical Test Analyst. Han er også sertifisert til Test Automation Engineer og Security Tester på ISTQB Advanced level, i tillegg til Mobile Tester og prosjektmetodikken Prince2.

Les mer om SOCO sitt kurstilbud, https://soco.no/kurs/.