Aktuelt

Lesetid: 3 minutter

God stemning med testautomatisering på SOCO Frokostseminar

Kan testautomatisering fungere som en relasjonsbygger? Ja absolutt, mener Henrik Visnes Bjerkelund. Under dagens SOCO Frokostseminar delte han av tidligere erfaring med hvordan automatisering kan påvirke både prosess, metoder og arbeid på tvers av team.

Henrik Visnes Bjerkelund er en utpreget teknisk tester og har i ulike prosjekter jobbet med testautomatisering og blant annet bygge opp testavdeling med fokus på nettopp testautomatisering. I dag delte han av sine erfaringer med spesiell vekt på hvordan skape rammer for god kommunikasjon mellom team. Noen viktige punkter fra presentasjonen var 

  • å skape kontakt tidlig i prosessen
  • ha løpende samarbeid basert på selve koden, og 
  • bygge en god kultur for tilbakemeldinger

Tidlig kontakt

Skal vi ha testautomatisering, må både testere og utviklere med tidlig. De bør ta initiativ til å inkluderes tidlig i prosessen, allerede fra planleggingen hvis det er mulig. Dette er spesielt viktig for valg av programmeringsspråk, rammeverk og verktøy som man ser som aktuelle. Her er det mange fordeler med at test og utvikling kan ta valg sammen, og de kan ikke minst anslå tidslinje og estimere mer realistisk. Bygger teamet en relasjon tidlig, er det også større sjanse for at båndene opprettholdes underveis – noe som igjen kan gjøre at flere informeres om løpende endringer.

Bygge på samme kode

Som nevnt er det en fordel å ta utgangspunkt i samme kode. Hvis testkoden ligger tett opp til kildekoden, er begge parter mer delaktige i prosessen. Testautomatiseringen kan støtte og utfylle enhetstester og utviklernes andre tester, og her kan raske tilbakemeldinger komme både testere og utviklere til gode. En felles interesse gjør at motivasjonen for å hjelpe hverandre bli sterkere. Utviklere kan enklere komme med tilbakemelding på automatiseringen fordi testkoden ligger opp mot kildekoden. Benytter teamet seg av metodikker som Behavior Driven Development (BDD) vil også dette gjøre koden mer lesbar for ikke-tekniske ressurser som prosjektledere, scrum masters og folk fra forretningssiden.

Kultur for feedback

Har man først lykkes med tidlig kontakt, og knyttet testkode og kildekode tettere, ligger mye til rette for at det kommer en god kultur for spørsmål og feedback. En slik kultur kan også bygges ved at testere og utviklere deler kommunikasjonskanaler. Delte resultater fra automatiserte testkjøringer i Slack kan være en god måte å fange feil tidlig, og skillet mellom de to kodetypene blir mindre. Selvfølgelig er det viktig å være nysgjerrig på andres jobb og arbeidshverdag, også utenom koden – altså være et godt teammedlem.

Tusen takk til Henrik Visnes Bjerkelund for at du delte av din kunnskap og erfaringer!