Aktuelt

Lesetid: 5 minutter

Trender fra Testradar 2021

SOCOs oversikt over trendene som vi mener kommer til å prege det kommende året ble lansert forrige uke. Her er høydepunktene fra lanseringen.

SOCO TestRadar 2021 ble i år lansert som videopresentasjon gitt de rådende COVID-19 tiltakene. Emil Wiik Larsen og Esther Bloemendaal presenterte fire hovedtrender innen test.

Kvalitet i samhandlingen

COVID-19 og anbefalinger om hjemmekontor har kanskje ikke endret på kvaliteten til systemene og applikasjonene som er utviklet i 2020 slik noen fryktet i begynnelsen av pandemien. Mange prosjekter har klart å levere med samme tempo og med godt resultat tross utfordringene. Derimot ser vi konturene av det som trolig blir nye samhandlingsformer. For testere vil det dermed i 2021 ikke være tekniske løsninger og selve testfaget som påvirkes av møtebegrensningene. Det som vi aner nå er at vi må samhandle i team på andre måter, som igjen betyr nye måter å bli enige om arbeidsmetodikk og prosesser, kvalitetskrav og kommunikasjon på. Støtteverktøyene får en viktigere rolle for fremdriften i prosjektene, og som arena for diskusjoner og avklaringer.

Hjemmekontor gir rom for misforståelser. Da blir støtteverktøyene viktigere.

ESTHER

Vi må snakke om kvalitet på nye måter, og kommunikasjonen vår påvirkes av hvordan vi presenterer det vi ønsker å formidle til teamet på.

Universell utforming – brukerne i fokus

Visste du at fristen for at nettsider og apper rettet mot offentligheten er universelt utformet var 1. januar 2021? Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av en løsning eller produkt slik at den kan brukes av flest mulig, uavhengig av funksjonsevne. EUs webdirektiv WAD vil i fremtiden bli en del av norsk lov, trolig med innføring av flere krav fra standarden WCAG 2.1. Motivasjonen for å etterleve kravene bør derimot ikke være å unngå bøter. Den bør snarere være et ønske om å nå ut til, og ta vare på, brukerne. I 2021 vil fokuset på brukerne trolig bli enda større. Siden det nå er mange tilgjengelige gratis verktøy for å teste universell utforming, både manuelt og automatisert, er terskelen lav for å bygge kompetanse på dette viktige feltet!

Vi må tenke på universell utforming allerede i designfasen. Den må sikres med testing.

EMIL

Sikre applikasjoner og data

Det å sikre systemer og applikasjoner for ulovlig datauthenting og inntrengning er ikke noe nytt. Det siste året har vi sett flere eksempler på svakheter i mange ulike typer teknologier og systemer, som igjen har medført tap av kundedata, image og naturlig nok penger. Jo mer digital verden blir, jo større risiko er det for uheldige konsekvenser. Under lanseringen pekte Esther på at lover og regler blir mer sentrale på dette feltet, som GDPR og Schrems II. Disse vil fortsatt sette rammer for hvordan vi benytter testdata og planlegger forvaltning av sensitiv informasjon.

Begynn sikkerhetsarbeidet med bevisstgjøring og opplæring av ansatte.

ESTHER

Vi mener derfor at sikkerhetstest og fokus på personvern får større fokus videre. Bruk sikkerhetstest på tidlige stadier under designfasen, både for å vurdere om det trengs mer sikkerhetstesting og for å avdekke risiko. Det innebærer igjen at det trengs mer testkompetanse på disse områdene.

Kompetansekrav til testerne

Systemene og integrasjonene blir nå raskt mer komplekse, og en del teknologien som utvikles krever stadig mer kompetanse. Da mener vi kompetanse både i selve teknologien som brukes og kunnskaper i verkøyene for å produsere den. For oss testere betyr dette at vi oftere kommer borti situasjoner hvor vi med fordel kan ha både bredere og mer spesialisert teknisk kompetanse for å kunne bidra i prosjektene. Vi må være oppdaterte på testfaget samtidig som vi skal ha et bevisst forhold til alt fra koder og algoritmer til testprosesser – mens vi kjenner til fordelene og ulempene til verktøyene som finnes der ute.

Vi må vite hvordan ny teknologi påvirker testtilnærmingen.

EMIL

TestRadar 2021 med over 80 emner

TestRadar 2021 omfatter selvfølgelig flere enn de fire nevnte trendene over. Over 80 emner presenteres og vurderes i årets Testradar. Det dukker stadig opp forbedringer i eksisterende verktøy, og nye verktøy begynner å gjøre seg gjeldene. Spesielt gjelder det innen visuell automatisering, innen maskinlæring og kunstig intelligens, men også innen de nå mer vante teknologiene som API og kontinuering integrasjon. Nye verktøy krever teknisk kompetanse fra testere i sin bruk og for automatisering. Testerne har også oppgaven med å vurdere lønnsomheten og verdien av disse verktøyene. Og som i tidligere år registrerer vi at utviklingstempoet er raskt og at behovet for dokumentasjon og formalisering blir mindre der. Dette henger sammen med mindre og hyppigere leveranser. 

Vil du vite mer?

Ønsker du å vite mer om lanseringen, bør du få med deg videopresentasjonen med Esther Bloemendaal og Emil Wiik Larsen. Artikkelen Gjør deg klar for TestRadar gir tips om hvordan du kan gå frem for å få mest mulig utbytte fra den. Selve SOCO TestRadar 2021 med artikler om metoder, verktøy og trender finner du på testradar.no

God fornøyelse!


Om TestRadaren

SOCO TestRadar 2021 er den femte i rekken og er en temperaturmåler på testfagets status i Norge. Den er basert på SOCO konsulentenes egne erfaringer. Vi håper at den kan være et nyttig bidrag når du skal vurdere hva som rører seg der ute. Selv om fremgangsmåten for å enes om de nye trendene i år ble annerledes på grunn av COVID-19, så er artiklene i årets utgave som vanlig resultat av diskusjoner mellom 46 engasjerte testere.

Har du innspill eller kommentarer, send de gjerne inn til oss på testradar@soco.no