SOCO til kvelds – påmelding

SOCO til kvelds!

Velkommen til vårt nye konsept "SOCO til kvelds"! Torsdag 25. april holder vi for første gang et fagarrangement på kveldstid i våre egne lokaler med to spor. Vi håper kvelden vil gi rom til mer dialog og aktivetet for dere deltakerne!

TIL PÅMELDING

MERK: Det er et begrenset antall plasser på SOCO til kvelds. Her er det første-til-mølla som gjelder. Påmeldingsfristen er dagen før, onsdag 24. april.

Vi starter kvelden med litt mat før Geir Maurud holder et foredrag om kritisk tankegang. Deretter vil du kunne velge mellom fire ulike aktiviteter med ulikt tema som du huker av når du melder deg på.

 • FULLTEGNET Round table – Testdokumentasjon med Audun Urke og Medine Serin
 • Round table – Testdata med Keyhan Farahaninia
 • Round table – Mobiltesting med Kenneth Stensrud Olsen
 • Workshop – Hands on intro til Playwright & testautomatisering med Stian Furu

Kritisk tankegang – en tidsaktuell nødvendighet med Geir Maurud
Kritisk tankegang er veldig aktuelt i en verden med økende informasjonsflom. Hva gjør automation bias med oss i en hverdag hvor vi får god hjelp av teknologien til å ta beslutninger? Geir M brenner for hvordan hjernen vår fungerer, og til tider, ikke fungerer. Hvilke tankefeil går vi i og hva kan vi gjøre for å unngå dem? 
Her kreves ingen forkunnskaper eller utstyr, bare et åpent sinn! 

Round table: Testdokumentasjon er det nødvendig?  med Audun Urke og Medine Serin
Lurer du på om vi trenger alle planene og strategiene våre, eller om rapportene dine blir lest? Ønsker du å dele dine erfaringer og høre hvordan andre jobber med testdokumentasjon? Da er denne round tablen noe for deg! Vi diskuterer rundt bordet og deltakerne oppfordres til å dele erfaringer på hva som fungerer og ikke med testdokumentasjon. 
Ingen krav til forkunnskaper eller utstyr, men det oppfordres til å delta i diskusjonen.

Round table: Testdata til besvær? med Keyhan Farahaninia
Innføringen av GDPR fører til høyere krav for testdatakontroll og -kvalitet, men hvordan garanterer du bruk av riktig verktøy og teknologi? Her deler av egne kunnskaper og erfaringer for å lære av hverandre! Hva er din virksomhet sine største utfordringer og beste løsninger? Hvordan holder du kontroll og oversikt på Testdata?
Det er ingen krav til forkunnskaper eller utstyr, men det oppfordres til å delta i diskusjonen.

Round table: Testing av mobilapplikasjoner med Kenneth Stensrud Olsen
Utviklingen av en mobilapplikasjon kan ta mye tid, krefter og ressurser, men hva er viktigst for at en app skal lykkes? Testing vil være avgjørende, men kan kreve spesialisert kunnskap. Her håper vi å lære mer ved å dele erfaringer og kunnskap med hverandre! Hva er din erfaring med testautomatisering versus manuell testing? Hvilke verktøy brukes? Og hva er egentlig kravene for en vellykket app?
Det er ingen krav til utstyr, men erfaring innen testing av mobilapplikasjoner er en fordel og det oppfordres til å delta i diskusjonen.

Workshop: Hands-on introkurs til Playwright & testautomatisering med Stian Furu
Playwright er et kraftfullt testverktøy som kan hjelpe deg i en smidig testhverdag, der tidsbesparing og effektiv regresjonstesting er viktig. Verktøyet kan betydelig redusere tiden brukt på regresjonstesting, samtidig som man oppnår smidighet i utviklingsprosessen, noe som skaper både en mer effektiv testhverdag og en tettere integrasjon mellom testere og utviklere. Kom å få innsikt i Playwrights funksjoner, automatiseringsprinsipper og beste praksis. 
Stian har med seg kollegaene Christian Lande, Danuson Vasantharajan og Henning Myhre Kvaløy for å sikre god hjelp og oppfølging underveis.

Her er det ingen krav til forkunnskaper, men ta med egen PC hvor du på forhånd har installert:

PLAN FOR KVELDEN

 • Kl. 16:30 Velkommen til SOCO til kvelds! med Keyhan Farahaninia
 • Kl. 16:50 Foredrag med Geir Maurud «Kritisk tankegang – en tidsaktuell nødvendighet» 
 • Kl. 17:15 Velg mellom fire parallelle spor:
  • FULLTEGNET Round table: Testdokumentasjon Audun Urke og Medine Serin
  • Round table: Testdata med Keyhan Farahaninia
  • Round table: Mobilapplikasjoner med Kenneth Stensrud Olsen
  • Workshop: Intro til Playwright med Stian Furu
 • Kl. 19:00 Vi runder av!

Ønsker du å stå på venteliste på en av de sporene som er markert som fulltegnet? Send en epost til Tuva Narbuvold

Påmelding


Frokostseminar
Få informasjon om neste SOCO Frokostseminar!

Info og påmelding

Dato
Torsdag 25. april
Tidspunkt
kl. 16:30 - 19:00
Pris
Gratis for alle
Sted
SOCO Kontoret, Rådhusgata 20, 0151 Oslo
Påmeldingsfrist
24. april 2024

FOREDRAGSHOLDER

FOREDRAGSHOLDER

FOREDRAGSHOLDER

FOREDRAGSHOLDER

FOREDRAGSHOLDER

FOREDRAGSHOLDER

Dato
Torsdag 25. april
Tidspunkt
kl. 16:30 - 19:00
Pris
Gratis for alle
Sted
SOCO Kontoret, Rådhusgata 20, 0151 Oslo
Påmeldingsfrist
24. april 2024