Aktuelt

Lesetid: 3 minutter

SOCO Frokostseminar: Fremtind og Skatteetaten delte sine erfaringer

Hvordan kan test bidra til kvalitetsarbeidet gjennom organisering og testmetodikk? Vi fikk mange gode tips fra Fremtind og Skatteetaten på SOCO Frokostseminar.

Antall deltakere på ukens frokostseminar brøt alle rekorder, og vi var nærmere 140 kunder og partnere på Hotel Continental. Denne gangen var vi så heldige å få besøk av to spennende kunder. Heidi Krog fra Skatteetaten og Paola Aarbakke fra Fremtind delte sine perspektiver på hvordan testere og testavdelinger bidrar til gode leveranser og støtter utviklingsteamene.

Testavdeling som bidrar

Forsikringselskapet Fremtind har idag en testavdeling på 35 årsverk, et faglig kompetansesenter som bidrar til leveransekvaliteten i selskapet. Paola Aarbakke, leder av testavdelingen, beskrev hvordan testerne og avdelingen må navigere i en kompleks hverdag. Ulike distributører og merkevarer skal ivaretas i en svært variert systempark med lange og innfløkte verdikjeder.

Siden opprettelsen i 2015 har testavdelingen jobbet målrettet med flere dimensjoner for å sentralisere og profesjonalisere testarbeidet. Rent strukturelt har de standardisert testmetodikken, meislet ut en kompetansestrategi og ikke minst opprettet egne team som støtter både utvikling og test. Mens teamet for testautomatisering bistår inn mot kontinuerlig integrasjon, støtter leveranseteamene og ivaretar kompetansen innen automatisering, er der andre team som forvalter blant annet testmiljø og testdata.

Testerne gis mange muligheter til å bygge kompetanse, og har ansvar utover sitt eget leveranseteam for å teste integrasjoner og verdikjeder.

Testerne er gode ambassadører for at teamene går i takt

Paola Aarbakke, Fremtind

Testmetodikk som støtter

Skatteetaten har utviklet sin egen «Metode for test», som støtter opp om testprosessene i prosjektene på en spesialsydd måte. Testleder Heidi Krog fra Skatteetaten viste hvordan metoden ble implementert i arbeidet med å modernisere merverdiavgiften i etaten i MEMO-prosjektet.

Heidi viste til fire grunnelementer i «Metode for test», som alle er baserte på teststrategien:

  • Uavhengig testing uten tunge overleveringer
  • Kontinuerlig testing under utvikling
  • Testautomatisering
  • Risikobasert testing

I MEMO jobbet 5 utviklingsteam som autonome team, som alle hadde hver sin testansvarlige. Det var ikke den testansvarlige som sto for testingen, forventningen var at alles kompetanse bidro til testarbeidet. Testlederens rolle var mer rådgivende og bisto i koordineringen på tvers.

Testautomatisering er nødvendig for kontinuerlig testing. Teamene fulgte prisippet om at «alt skal automatiseres» så lenge testene hadde en verdi og kunne forvaltes på en enkel måte.

Både risikoanalyser og årsaksanalyser ble tatt i bruk for å vite mer om potensielle mangler og hvordan de kan avdekkes tidlig. Produktrisikoen ble vurdert for hver brukerhistorie, og her var også utviklerne med på prosessen. Årsaksanalyser bidrar til felles læring og forbedret forståelse for leveransene.

Det er mange som brenner for testdata i Skatteetaten

Heidi Krog, Skatteetaten

Mange kjenner kanskje til Skatteetatens Tenor testdatasøk, en stor database med syntetiske testdata som stadig flere kobler seg på. Heidi viste til hvordan de i prosjektet kunne bestille testdata med spesielle egenskaper, noe sikkert mange i salen kunne misunne dem.

Takk til Heidi og Paola for flotte presentasjoner og gode innspill til hvordan vi kan styrke testprosessene!