Aktuelt

Lesetid: 3 minutter

SOCO Frokostseminar – Krafttak for kvalitet

Kvalitetssikring og nye prosesser i kraftbransjen var tema for denne ukens frokostseminar.

Det var en full sal av ivrige kvalitetsentusiaster, som hadde trosset både snø og vanskelig værforhold, for høre vår egen Alf Olsens erfaringer fra kraftbransjen. Det ble en spennende og høyst aktuell presentasjon av utfordringene som bransjen møter, spesielt når det kommer til testmetodikk og produkteierskap. 

Ikke bare å følge strømmen

Nå som strømprisene har lagt seg på et generelt høyere nivå enn vi har vært vant til i Norge, har mange fått øynene opp for dette komplekse feltet. Ikke bare går prisene opp og ned, men også rammebetingelsene for kraftproduksjon er i endring. Vi husker kanskje hvordan kraftbransjen raskt måtte innføre endringer etter krav fra kunder og myndigheter. Da er det ikke unaturlig at endringene også treffer IT-utviklingen i kraftselskaper, hvor Alf er testrådgiver, testleder og testutvikler i flere prosjekter.

Alf trakk fram viktige sider ved endringene som treffer test. En av dem var viktigheten av å ha et godt grunnlag i utviklingen og testingen. De helt grunnleggende sidene må sitte godt i ryggmargen i teamet før det tar på seg ansvaret for komplekse endringer. Teamet må også bygge opp ting fra bunnen av, om det så gjelder rutiner eller verktøy. Spesielt vil dette påvirke grensen som tradisjonelt har vært mellom IT-avdelingen som utvikler og avdelingen som drifter. Et siste område som også krever fokus når endringene starter, er testmiljøer. Hva trenger vi av miljøer og hvem skal styre og vedlikeholde dem?

Overgang til produktorientering

Stadig flere organisasjoner velger å innføre en variant av agile metoder som ligger nært opp til det som kalles produktorientering. Her er selve produktet som teamet utvikler og forvalter i fokus, og teamene er autonome. De kan i svært høy grad ta viktige avgjørelser på egenhånd om hvordan de velger verktøy, hvordan og hvor ofte de vil release – og mange andre beslutninger som tidligere måtte innom en styringsgruppe eller prosjektledelse. Men det er ikke bare enkelt å starte med slike prosesser.

Alf pekte på flere områder hvor teamet og testerne må løse utfordringene. En sentral oppgave for test ble å finne ut hva som skal testes når og hvordan. Oppsett i såkalte pipelines (strømmer som går helt fra utvikling av en enkeltsak til et større system som styrer testing, deploy og release) påvirker hvilke tester som kan kjøres og hvor ofte. Kvalitetsfokuset i teamet økte nettopp ved å jobbe på denne måten, poengterte Alf. Stadig flere i teamet tok eierskap til kvaliteten.

Og veien videre? Fortsatt fokus på testmiljøer, og få prosesser på plass til å takle enda hurtigere endringer!

Takk for et aktuelt og spennende frokostseminar, Alf!

Presentasjon (pdf) Alf Olsen – Krafttak for kvalitet, SOCO Frokostseminar 24.04.2023

Veldig god og ryddig presentasjon! Alf er en virkelig dyktig foredragsholder!

Tilbakemelding fra deltaker