Aktuelt

Lesetid: 4 minutter

Full sal for Testinnsikt 2024 og KI -Fremtidens støttespiller!

Over 180 testvenner fylte salen på årets første SOCO frokostseminar. Vi lanserte Testinnsikt 2024, med fokus på trender i testing og bruk av kunstig intelligens i programvaretesting.

Torsdag morgen var nysgjerrige og testinteresserte samlet i salen på Hotel Continental for årets første SOCO Frokostseminar og lansering av Testinnsikt 2024. Eline Furu Skjelbred presenterte hvilke funn Testinnsikt-gjengen sitter igjen med etter undersøkelsene som ble gjennomført i høst. Tema for i år er trender i test med fokus på skyløsninger og kunstig intelligens. I andre halvdel presenterte Gurjot Singh Aulakh et dypdykk i kunstig intelligens med foredraget «Fremtidens støttespiller: kunsten å bruke KI i programvaretesting» med demo av GPT-modellen «Test Engineer Buddy» som han selv har utviklet.

Testinnsikt 2024

Testinnsikt er SOCOs plattform for analyser innen testfaget. Fra høsten 2023 samlet vi inn 365 tilbakemeldinger fra utviklere, testere og andre typer roller til undersøkelsen om trender i test. Årets tema, kunstig intelligens og skyteknologi, inspirerte til å avkrefte myter og få oss til å tenke nytt. Eline Furu Skjelbred pekte på to viktige områder som vi ønsket svar på i år:

  • Hvor mye brukes kunstig intelligens (KI) ute i dagens IT prosjekter?
  • Hvor mange er nå i skyen?

Trender i Test

Svarene fra undersøkelsen viser oss en jevnere fordeling mellom offentlig, privat sektor og finanssektoren enn det som var forventet. Flere enn halvparten av respondentene oppgir at de allerede er i skyen, mens kunstig intelligens viser seg mindre utbredt når 30% forteller at de bruker kunstig intelligens i arbeidet sitt. Det er mange som oppgir at de ønsker eller planlegger å integrere KI i arbeidshverdagen etter hvert. 

I undersøkelsen ser vi at det er en del flere utviklere som bruker KI til arbeidet sitt sammenliknet med testledere og funksjonelle testere. Teknisk testere har derimot sannsynligvis kjennskap til akkurat de samme verktøyene som utviklere, men benytter det i mindre grad i arbeidet sitt. ChatGPT viste seg som det mest populære KI-verktøyet da undersøkelsen ble foretatt i høst.

Det ser ut til at de fleste IT-prosjekter er i gang eller har planer om å flytte til skyen. 56,7 % svarer at de allerede er i skyen og ca. 18% oppgir at de er i prosessen med å flytte. Eline introduserte grafer som viser at finanssektoren ligger en anelse foran privat og offentlig sektor når det gjelder å være i eller flytte til skyen, men at det ikke var store forskjeller på sektorene.

Til slutt ville vi måle pulsen når det gjelder bekymringer rundt KI som overtar jobben vår. Det viser seg at veldig få egentlig er bekymret for det, uavhengig av rolle og kompetanse. Bare 3% som svarte at de var bekymret viser at ingen frykter at maskinene tar over helt ennå.

Les mer om funnene i Testinnsikt 2024 på www.testinnsikt.no!

Fremtidens støttespiller: Kunsten å bruke KI i programvaretesting

I andre del av frokostseminaret presenterte Gurjot hvordan kunstig intelligens kan revolusjonere programvaretesting og hvordan du kan lage din helt egen KI-modell. Han har nemlig utviklet en egen GPT-modell, Test Engineer Buddy, som er spisset inn i tematikken til testing. Ved å gi modellen informasjonen den trenger for sitt formål, designer du en støttespiller i arbeidshverdagen med ytterligere og mer relevante svar enn det en standard generativ KI ville gitt. Han tar oss gjennom teknikker innen prompt engineering. Disse teknikkene handler om hvordan du kan forme mer presise spørsmål til KI for et bedre samspill mellom menneske og maskin. Hva slags spørsmål du formulerer, definerer hva slags svar du får tilbake. 

Gurjot viser publikum stegvis hvordan han og du kan utvikle din egen GPT-modell. Gjennom ChatGPTs oppgraderte, betalte versjon kan man utvikle, tilpasse og forme sin egen GPT-modell sammen med ChatGPT som bidrar med både navn, profilbilde til modellen din og videre veiledning. 

På den samme måten har Gurjot skapt sin egen GPT-modell som er basert på data om testing. Han ønsket en modell som gir mer presise svar innen test og som krever mindre prompt engineering kunnskaper for å få de gode svarene han var ute etter. Han beskriver det som utfordrende å finne god kvalitetsdata å bygge modellen på. Modellen skal fungere som et bidrag i testhverdagen. Målet er å effektivisere prosesser ved hjelp av KI, spesielt for testautomatisering. Det ble demonstrert hvordan modellen skapte et script på under et minutt med Selenium der caset var å logge inn på en nettside. Han minner oss likevel på at en modell som dette vil ikke kunne overgå kreativiteten en tester har og at vi alltid må kvalitetssjekke svarene vi får fra kunstig intelligens.

Tusen takk til Eline og Gurjot for at dere deler av deres kunnskap og erfaringer!

Veldig flinke foredragsholdere! Interessant å se nytenking i bruk av GPT og mulighet å lage egen modell.

Tilbakemelding fra deltaker

Presentasjon: KI – Fremtidens støttespiller v/Gurjot Singh Aulakh (pdf)
Presentasjon: Testinnsikt 2024 v/Eline Furu Skjelbred (pdf)