Aktuelt

Lesetid: 3 minutter

ISTQB Foundation sertifisering på norsk 24.-26. april!

Visste du at SOCO tilbyr kurs og sertifisering til ISTQB Software Tester?

Frans Dijkman er SOCO-konsulent og leder i Norwegian Testing Board, en organisasjon som jobber med sertifiseringspensum innen vårt fag her i landet. Vi har snakket med Frans om kurset som SOCO nå arrangerer.

Etterspurt dokumentasjon

Frans, mange av leserne jobber med test og har sikkert hørt om sertifiseringene som International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) tilbyr. Hva tror du er grunnen til at mange velger å sertifisere seg til ISTQB Software Tester?

Det er nok først og fremst for å dokumentere at man har den grunnleggende kunnskapen som gjerne etterspørres i bransjen. Vi testere jobber som alt fra testrådgivere til testutviklere. Når vi har ulik bakgrunn, jobber med ulike teknologier – og i forskjellige bransjer – blir det fort tvil om hva du kan forvente at en tester har av kunnskap.
Det er også mange stillingsutlysninger som etterspør en slik dokumentasjon av testkunnskaper. Med et opplegg som er likt over landegrensene, har ISTQB vist seg å være blant sertifiseringene som arbeidsgivere ønsker. ISTQB Software Tester er også utgangspunktet for mange av de mer spesialiserte sertifiseringene som bygger videre på «Foundation», som denne også kalles.

Felles terminologi, metoder og prosesser

Det er ikke lett å definere testing?

Nei, det har lenge vært ulike tolkninger av ord, begreper, metoder og prosesser innen testing. Testfaget er fortsatt relativt nytt. Det har vært forskjellige forventninger til hva vi skal og kan gjøre, både fra testere selv og fra andre grener innen systemutvikling som utviklere og prosjektledere. Vi ser at behovet for kunnskap om metode, prosesser og «good practise» øker, slik at man kan tilpasse sin kontekst. ISTQB Software Tester ønsker å bidra til å definere en standard som et utgangspunkt for oss testere til å dele termonologi.

Først kurs, så sertifisering

Frans, du og SOCO tilbyr nå kurset og den påfølgende sertifiseringen ISTQB Software Tester på norsk. Hva er det deltakerne skal gjennom?

Det at kurset og pensum også tilbys på norsk tror jeg kan forhindre noe av begrepsforvirringen som kan oppstå når man arbeider med engelske ord med ulike nyanser enn vi er vante til. For de som foretrekker engelsk, tilbyr vi det også. Kurset er lagt opp slik at det blir praktiske øvelser for å gi forståelse for begreper og konsepter. Vi skal blant annet dekke bruk av verktøy, testledelse, og testteknikker. Vi skal også innom produktrisiko, reviews og gi grunnlag for teknikker innen testautomatisering – og mye mer. Jeg lover det blir interessant!

Takk for praten, Frans – og lykke til med kurset!

Ønsker du å arrangere kurset og ISTQB Foundation på norsk for din bedrift? Ta kontakt med tuva.narbuvold@soco.no