Kurs

Introduksjon til API-testing med Postman

I dette kurset vil du få en introduksjon til hvordan du kan ta i bruk Postman for å komme i gang med API-testing.

Mikrotjenestearkitektur er i vinden og testing på API-nivå er noe alle testere bør ha en grunnleggende forståelse av. Postman er en API-klient som benyttes av både utviklere og testere verden over. Man kan bl.a gjøre kall mot REST, SOAP og GraphQL, designe API’er, sette opp mocker, samt automatisere tester ved hjelp av Javascript.

I dette introduksjonskurset vil vi se nærmere på hvordan du kan bruke Postman.  

I kurset vil du: 

  • Få en grunnleggende forståelse for hva et API er (REST, SOAP)
  • Installasjon og introduksjon til bruken av testverktøyet Postman
  • Få en innføring i Postman-rammeverket for test ved hjelp av Javascript og JSON
  • Lage enkle API-tester (POST, GET, PUT, PATCH og DELETE-requests)
  • Gjennomføre praktiske øvelser

Dette er et nybegynnerkurs og det kreves ingen spesielle forkunnskaper bortsett fra allmenn PC-kompetanse. Det vil bli satt av litt tid etter avsluttet kursdag til alenetid med instruktør for å diskutere egne saker som også kan følges opp i ettertid. 

Kurs

KURSHOLDER

Kjetil Gjelsten har over 15 års testledererfaring fra både kunde- og leverandørsiden i innføringen av nye moderne IT-løsninger i bransjer innenfor telekom, bank, transport, forsikring, reiseliv og offentlig forvaltning. Han har gjennom prosjekter hos ulike kunder opparbeidet seg svært god testledererfaring og teknisk kompetanse fra ulike .NET og Java-miljøer, drevet fram av Agile (Smidige) utviklingsmetodikker som Scrum og Kanban. Han har gjennom årene tatt flere sertifiseringer som blant annet ISTQB Advanced Test Manager, ISTQB Advanced Test Automation Engineer, ISTQB Agile Tester Extension, ASTQB Mobile Tester Foundation og PRINCE2 sertifisering.

Kjetil er en aktiv pådriver for bruk av riktige testverktøy for å effektivisere testgjennomføring på best mulig måte, og har bistått flere organisasjoner med rådgivning innen valg av testverktøy, gjennomføring av ytelsestester, sikkerhetstester og testautomatisering. Han deler gjerne av sine erfaringer og har holdt en rekke kurs og foredrag.

Les mer om foredragsholderen

Interessert?

Vi kan tilpasse kurset så det passer behovene for din bedrift!

Send en uforpliktende e-post.