Våre tjenester

SOCO har over 40 dyktige konsulenter med gjennomsnittlig 12 års erfaring fra testfaget.

- SOCO er vår testpartner og vi er strålende fornøyde med alle konsulentene. De utviser både kløkt og engasjement i sine roller og er viktige bidragsytere for utviklingen av Norsk Rikstoto! Terje Berget, Norsk Rikstoto

Testtjenester

SOCO er et nisjeselskap med fokus på software testing, og gjennom vår avdeling i Oslo, tilbyr vi tjenester innen test som testrådgivning, testledelse, funksjonell testing og teknisk testing - eksempelvis testautomatisering, ytelsetest, datavarehustest, brukervennlighetstest og sikkerhetstest.  Vår kjernekompetanse i tillegg til testledelse, er kravstilling av både funksjonelle- og ikke-funksjonelle krav.

Kapasitet og kompetanse

Vår testmetodikk er basert på anerkjente bransjestandarder og fagkompetanse fra blant annet ISTQB, ISO og andre testmetodikker. SOCO er stolt av å være ISTQB Platinum Partner (som én av fire konsulentselskaper i Norge). For oss er det viktig med et sterkt fagmiljø. Vi bygger kompetanse gjennom blant annet faglige kurs, seminarer, konferanser og sertifiseringer. SOCO har som mål at alle våre konsulenter er sertifisert med ISTQB Foundation, ISTQB Advanced Test Manager, ISTQB Agile Tester og REQB. SOCO ønsker å bidra til økt forståelse for test og kvalitetssikring ved å dele våre erfaringer og kompetanse. Derfor holder SOCO frokostseminar hvert kvartal, samtidig som vi er foredragsholdere på nasjonale og internasjonale testkonferanser, eksempelvis EuroStar, Agile Testing Days, ODIN Testdagen og Testkonferansen i Trondheim.