Kurs

Introduksjon til HP ALM

Lær deg hvordan du kan bruke HP ALM i en organisasjon for mer effektiv planlegging, gjennomføring og forvaltning av prosjekter.

HP ALM er et web-basert verktøy som kan hjelpe deg med å følge opp krav og kvalitet i en applikasjon eller prosjekt sitt livssyklus i en organisasjon. Verktøyet bidrar blant annet til effektiv deling av prosjektets status og gir organisasjonen en god overblikk i alle faser!

I kurset vil du lære HP ALM sine bruksområder, og kunne få diskutere med andre hvordan du mest effektivt kan bruke verktøyet der du er.

Du vil lære hvordan du kan bruke HP ALM til å effektivt få oversikt og kontroll over:

  • Planlegging av prosjektet
  • Kravstyring
  • Versjonskontroll og byggeserver
  • Styrin gav test case
  • Funksjonell testing
  • Lasttesting
  • Automatisert testing
  • Feilhåndtering

HP ALM er et allsidig verktøy som kan passe for flere, blant annet de som jobber innen test, utvikling, teamledere eller er produkteier. Kurset kan derfor tilpasses kursdeltakerne og det behovet dere måtte ha.

På samme måte kan kurset passe for deltakere med ulik for erfaring, selv om prosjekt, og/eller realese-erfaring er en fordel.

Kurs

KURSHOLDER

Elisabeth er en testkonsulent med lang erfaring innenfor testing av software. Hun startet sin IT-karriere som utvikler før hun spesialisert seg på test og ledelse. Med hennes bakgrunn som både utvikler og testleder har Elisabeth god forståelse for hele systemutviklingsprosessen i større utviklingsprosjekter, og har hatt en rekke roller som; utvikler, tester, testleder, testkoordinator, testrådgiver, teamleder og kursholder.

Elisabeth har i hovedsak jobbet for offentlig etater og bank/finans med ansvar for testing av samfunns- og virksomhetskritiske systemer i store komplekse prosjekter. Hun har god kjennskap til HP ALM, samt støtteverktøy Jira og Confluence. Hun har ofte ansvar for hele testprosessen; fra krav, via utarbeidelse av testplaner til gjennomføring og avslutning av testene, samt release management. Hun har i tillegg erfaring med planlegging og utførelse av funksjonelle systemtester og User Acceptance test (UAT), teknisk testing.

Ved siden av sin utdannelse ved Den Polytekniske Høgskole og BI, har Elisabeth har en rekke sertifiseringer som ISQTB Foundation Level, ISTQB Agile Tester, Prince2, ASTQB Mobile Tester Foundation og Prince2 Agile Foundation.

Les mer om foredragsholderen

Interessert?

Vi kan tilpasse kurset så det passer behovene for din bedrift!

Send en uforpliktende e-post.