Kurs

Versjonskontroll med git

Få en oversikt over hvordan du får kontroll på endringer med Git og Atlassian Bitbucket! Geir Josten Lien gir deg en innføring i versjonskontroll og viser hvordan det også kan gi deg gode innspill til risikovurdering av endringer.

Versjonskontroll er ikke noe nytt fenomen, men det er få testere som bruker det aktivt i hverdagen. Versjonskontroll er en sentral del av softwareutvikling, så det er viktig at vi som testere også har et forhold til det. Git er et nyttig verktøy som kan hjelpe deg med versjonskontrollene ved å holde orden på de filene som brukes i applikasjonen.
Du vil i løpet av kursen bli kjent med hva Git er, og hvordan du kan bruke det i din hverdag. Du vil få tips til hvordan man kan benytte Git som tester, både for å få kontroll på egne tester, men også å bruke det som innspill på risiko på endringer.

Gjennom kurset vil du få:

  • en introduksjon til konsept og bruk av Git
  • se de vanligste strategiene for bruk av Git
  • bruke Git i praktiske oppgaver
  • vurdere noen eksempler, og lære hva vi kan analysere og hente ut av informasjon

Kurset passer for deg som ønsker en innføring til versjonskontroll, spesifikt Git og Atlassian sin Bitbucket. Det forventes at kursdeltagerne har noen teknisk kompetanse, men kurset kan tilpasses ulike målgrupper/behov etter ønske.
Alle kursdeltakere må ha egen pc eller mac.

Kurs

KURSHOLDER

Geir Josten Lien er en teknisk tester med bred erfaring fra teknisk test, testledelse og utvikling. Geir har erfaring med en rekke verktøy, blant annet Jira, Confluence, HP ALM, HP Loadrunner, jMeter, Selenium, Fitnesse, Maven, Jenkins, SonarQube, Cucumber, Gherkin, IBM Tivoli Enterprise Manager, Oracle SQL developer og Oracle Enterprise Manager. Geir har jobbet med både testledelse, testautomatisering, ytelses-, last-, robusthet-, webtjeneste- og funksjonell testing, primært i offentlig sektor.

Ved siden av sin mastergrad innen informatikk fra NTNU, har han en rekke sertifiseringer, som blant annet Prince2 Foundation, ISTQB Foundation, ISTQB Advanced Technical Test Analyst, ISTQB Advanced Level Test Automation Engineer og ISTQB Advanced Test Analyst sertifisering.

Geir brenner for testfaget og deler gjerne av sine erfaringer! Han har holdt en rekke foredrag og presentasjoner på flere konferanser og i andre faglige forum, blant annet Testkonferansen Odin, Oslo testpub, SOCO Frokostseminar og på fagdager ute hos kunder.

Les mer om foredragsholderen

Interessert?

Vi kan tilpasse kurset så det passer behovene for din bedrift!

Send en uforpliktende e-post.