Kurs

Ytelsestest med Gatling

Er du interessert i å lære deg mer om hvordan ytelsestest i en smidig hverdag kan utføres, med et moderne og fremtidsrettet verktøy? Få en oversikt over hvordan du kan bruke Gatling til å gjennomføre gode ytelsestester.

Gjennom gode ytelsestester bidrar man til å belyse viktig informasjon, som gjør arbeidet med å skalere opp en løsning bedre. Ikke-funksjonelle tester, og ikke minst ytelsestester, blir viktigere og mer naturlige å ha med i en teststrategi for å sørge for et velfungerende system. Her vil vi i ta utgangspunkt i Gatling, for å vise hvordan du kan bruke det selv for å kjøre ytelsestester. 

Du vil i løpet av kursen bli kjent med Gatling, hvordan verktøyet fungerer og du kommer lære deg å sette opp/scripte, samt lære om hvordan du kan skalere opp testene dine.

Du vil blant annet:

  • Lære hva som inngår i en ytelsesmodell
  • Sette opp testscenarioer
  • Lage testscript
  • Eksekvere ytelsestester 
  • Lære hvordan du kan bruke metrikker

Kurset passer for deg som ønsker en innføring i ytelsestester og som ønsker å lære om de forskjellige fasene av en ytelsestest. Kurset passer også bra for den som ønsker å lære mer om Gatling. Det er en fordel om du har noen teknisk kompetanse fra før, men kurset kan tilpasses ulike behov og ønsker.

Kurs

KURSHOLDER

Morten Saue er drivende og engasjert testutvikler, med bred erfaring innen blant annet testautomatisering, testdatagenerering, en rekke programmeringsspråk, samt verktøy til bruk innen teknisk testing som blant annet TestRail, SoapUI og HPE ALM.

Han er utdannet sivilingenør ved NTNU, avdeling Teknisk Kybernetikk, og har i tillegg en rekke sertifiseringer som ISTQB Advanced Technical Test Analyst, ASTQB Mobile Tester og ISTQB Advanced Test Automation Engineer.

Morten har hatt ulike testroller, både som teknisk og funksjonell tester, testkoordinator, og har utformet tekniske tester med spesielt fokus på ytelse og high availability. Han har også kunnskap innen automasjon og optimalisering av prosesser innen både industrielle fagfelt og IKT.

Morten deler gjerne av sin kunnskap og erfaringer, og har holdt flere foredrag og kurs, blant annet på konferansen Testdagen Odin, på SOCO Frokostseminar og ute hos kunder.

Les mer om foredragsholderen

Interessert?

Vi kan tilpasse kurset så det passer behovene for din bedrift!

Send en uforpliktende e-post.